Menu

Voltijd pleegzorg

Het pleegkind groeit op in een pleeggezin voor onbepaalde tijd.

Langdurende pleegzorg wordt ingezet als duidelijk is voor het pleegkind dat terugkeer naar eigen ouders niet mogelijk is. Het pleeggezin biedt een veilige plek voor het kind waar het kan blijven wonen voor onbepaalde tijd.

De meeste pleegkinderen houden contact met hun ouders, ook al wonen ze bij pleegouders. Dat betekent bijvoorbeeld dat de biologische ouders in het pleeggezin op bezoek komen of dat het pleegkind soms bij de eigen ouders op bezoek gaat of er logeert.

Een pleegkind voor een lange tijd in je gezin opnemen vraagt heel wat van pleegouders én hun eigen kinderen. Daarom worden pleeggezinnen ondersteund door een pleegzorgbegeleider en is er een gedragswetenschapper beschikbaar voor consultatie. Ook is het mogelijk om een periode extra intensieve pleegzorg of andere vormen van hulp (bijvoorbeeld therapie) in te zetten, mocht dat nodig zijn door problemen van het pleegkind.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail