Menu

Specialistische hulp thuis

Timon biedt verschillende soorten specialistische hulp in de thuissituatie. Deze hulp sluit aan op lokale zorg. We werken met doorlopende zorglijnen van Jeugdhulp naar WMO en MO (18-/18+). We betrekken altijd het netwerk van de hulpvrager. We geven hulp op maat en stellen de vraag van de cliënt centraal.

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Kind en scheiding 2
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22