Menu

Gespreksgroep jonge moeders

Doelgroep

(Aanstaande) jonge moeders tot 23 jaar die ondersteuning, ontmoeting en uitwisseling zoeken vanwege de pittige positie waar ze, vaak ongepland, mee te maken hebben gekregen en de vele uitdagingen waar ze voor staan.

Aanpak

Er wordt stil gestaan bij wat (aanstaand) moederschap inhoudt, in aansluiting op de vraag van de deelnemers. Ervaringen worden met elkaar uitgewisseld. Een ambulant gezinsbegeleider van Timon leidt de groep. De gespreksgroepen worden georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Duur/Frequentie

Gedurende 10 weken is er iedere week een bijeenkomst van 1 uur.

Programmaonderdelen

  • Groepsgesprek
  • Thema’s worden besproken op basis van films, internet, vragenkaartjes e.d.

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22