Menu

Contextuele behandeling

Doelgroep

Gezinnen met kinderen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar met meervoudige problemen, waaronder (een combinatie van) ernstige emotionele problemen, gedragsproblemen, problematisch middelengebruik en schoolproblemen. In het gezin is er sprake van verstoorde gezinsrelaties.

Aanpak

Gesprekken met de jongere, ouder- en gezinsgesprekken. Deze gesprekken zijn gericht op het versterken van verbindingen tussen de jongere, zijn familie en netwerk.

Duur/frequentie

Gemiddeld 6 maanden.

Programma onderdelen

  • Ambulante contextuele gezinsbehandeling

Mogelijk in combinatie met:

  • Behandeling en verblijf 24-uurs
  • Behandeling en verblijf voor meiden
  • Behandeling en verblijf voor tienermoeders

Indicatie

Jeugdhulp/WMO

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail