Menu

Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding

Doelgroep

Ambulante gezinsbegeleiding is bedoeld voor ouders of verzorgers met kinderen onder de 12 jaar. Ouders maken zich zorgen om de ontwikkeling van hun kind(eren) of de opvoedsituatie. Er zijn specifieke vragen over bijvoorbeeld de aanpak van een kind met een beperking of stoornis, of het vinden van een gezamenlijke opvoedstijl.

Aanpak

Een professional van Timon helpt ouders en kind(eren) om tot een plan van aanpak te komen. Samen met ouders en eventueel kind(eren) en verwijzers wordt tijdens de eerste gesprekken een hulpverleningsplan opgesteld. In dit plan staat hoe ouders met de vragen aan de slag kunnen gaan en wat of wie daarbij nodig is. Ook spreken we af hoe lang het traject zal duren. Tijdens de hulpverlening kijken we regelmatig of alles volgens plan verloopt.

Duur/frequentie

8/9 maanden, 1 gesprek per week

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail