Menu

MDFT Gezinsbehandeling

Doelgroep

Jongens en meiden van 13-19 jaar met meervoudige problemen. Denk aan (een combinatie van) ernstige emotionele problemen, gedragsproblemen, overmatig tot problematisch gebruik van alcohol en drugs en/of andere vormen van verslaving (zoals gameverslaving), school- en spijbelproblemen, delinquentie en gezinsproblemen.

Aanpak

Gezinssessies, oudersessies en gesprekken met de jongere.

Duur/frequentie

Gemiddeld 4 tot 6 maanden, 2 tot 3 sessies per week in combinatie met de nodige bereikbaarheid van de therapeut.

Programma onderdelen

  • Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT), met accent op gezinsbehandeling bij verslavingsproblemen, delinquentie en gedragsproblemen en verbetering van communicatie in het gezin
  • Als de veiligheid van het kind er om vraagt, zetten we de veiligheidsaanpak
    Signs of Safety in

Waar nodig in combinatie met:

  • Deeltijd of 24-uurs behandeling en/of een behandeling vanuit verslavingszorg GGZ in de regio

Indicatie

Jeugdhulp/WMO of op basis van de landelijke inkoopafspraak met de VNG

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail