Menu

Signs of Safety veiligheidsaanpak

Doelgroep

Gezinnen met kinderen tussen de 0 en 18 jaar (ook bij zwangerschap in te zetten), waarbij sprake is van (signalen van) onveiligheid ten gevolge van verwaarlozing, seksueel misbruik, kindermishandeling en huiselijk geweld.

Aanpak

Signs of Safety is er vanaf het eerste contact met het gezin op gericht om een veilige thuissituatie voor de kinderen te creƫren. De signalen van onveiligheid worden besproken met het gezin. In overleg met het gezin en het netwerk wordt een veiligheidsplan gemaakt, waar de ouders mee aan het werk gaan. Het netwerk speelt een belangrijke rol in het uitvoeren en monitoren van het veiligheidsplan.

Bij Signs of Safety is het doel dat ouders zelf weer vertrouwen krijgen in hun opvoeding. De regie wordt terug gelegd bij de ouders. In de regio Utrecht werkt Timon, waar van toepassing, nauw samen met het SAVE team van Bureau Jeugdzorg.

Duur/frequentie

Gemiddeld zijn er 15 gesprekken nodig. De duur is afhankelijk van de mate van veiligheid en het hulpverleningstraject.

Programma onderdelen

  • Veiligheidsplan
  • Familienetwerkbijeenkomst

Mogelijk in combinatie met:

  • MDFT Gezinsbehandeling
  • Ambulante Opvoedingsondersteuning
  • Ambulante Spoedhulp
  • Behandeling en Verblijf voor tienermoeders en Begeleid Wonen voor jonge moeders

Indicatie

Jeugdhulp/WMO

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail