Menu

Verbindend Gezag voor docenten

Verbindend Gezag - ook wel Geweldloos Verzet genoemd - is een behandelmethode die steeds vaker in gezinnen wordt toegepast als ouders de grip verliezen op allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag van hun kind.

De aanpak leent zich ook uitstekend voor andere settings waar sprake is van gezagsrelaties, zoals: school, behandelgroepen of jongerenwerk in de wijk.

Aanpak

Gezagsdragers leren om escalatieprocessen van toenemend grensoverschrijdend gedrag en steeds strengere straffen te doorbreken. In plaats daarvan leren zij op een rustige, maar volhardende manier ‘aanwezig’ te zijn in het leven van de jongere. Om zich vanuit die positie – zonder geweld of dwang – te verzetten tegen de ernstige gedragsproblemen van de jongere.

Doelen

  • Het herstellen van het gezag van bijvoorbeeld de docent, pedagogisch medewerker of jongerenwerker
  • Het verbeteren van contact tussen de gezagsdrager en de jongeren
  • Het verminderen van de oplopende conflicten en escalaties

Programma onderdelen

De training bestaat in principe uit 2 dagdelen van 3 uur. De training kan uiteraard op maat worden gemaakt.

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail