Menu

Verbindend Gezag voor ouders

Doelgroep

Verbindend Gezag is een behandelmethode voor ouders van jongeren die toenemend grensoverschrijdend gedrag vertonen. Het gaat hierbij om jongeren van 12 tot 18 jaar of jongvolwassenen (vanaf 18 jaar) die nog thuis wonen en bijvoorbeeld agressief zijn, spijbelen, verbaal geweld toepassen, overmatig drank of drugs gebruiken en dwingend en zelfbepalend gedrag vertonen. Hierdoor komen de ouders en hun kind steeds verder in een negatieve spiraal terecht.

Aanpak

Realiseren van nieuwe autoriteit waarbij ouders, leraren en hulpverleners de regie gezamenlijk herpakken en vasthouden met behulp van ‘waakzame zorg’, een ‘steunend netwerk’ en ‘herstelmaatregelen’. Ervaren gezinstherapeuten en ambulant hulpverleners kunnen de methode toepassen in de individuele behandeling van gezinnen. Daarnaast behoort een cursus voor ouders tot de mogelijkheden om deze werkwijze zelf te leren toepassen in hun gezin. Samenwerking met school vormt een belangrijke pijler. Ook kan de methodiek docenten helpen de regie te pakken en herstel van het contact met leerlingen te realiseren.

Doelen

  • Het herstellen van het ouderschap
  • Het verbeteren van contact tussen ouders en kind
  • Het verminderen van oplopende conflicten en escalaties

Duur/frequentie

Maximaal 6 maanden

Programma onderdelen

  • Cursusgroepen voor ouders

Mogelijk in combinatie met:

  • Ambulante opvoedingsondersteuning
  • MDFT gezinsbehandeling

Indicatie

Jeugdhulp/WMO

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail