Menu

Training en toerusting

Elke week overlijdt er minstens één kind aan de gevolgen van kindermishandeling. In elke klas zit ten minste één kind die te maken heeft met een onveilige opvoedsituatie. De gevolgen dragen kinderen levenslang met zich mee. Het tijdig doorbreken van zo’n situatie is van groot belang. Directe omstanders van het kind kunnen hier het verschil maken!

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Op 1 juli 2014 is de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking getreden. Het uitvoeren van deze wet is meer dan het opstellen van een protocol, want het vraagt om specifieke kennis en vaardigheden bij alle betrokkenen in het onderwijs.

De training Meldcode is gericht op het signaleren en bespreekbaar maken van onveilige opvoedsituaties en is bedoeld voor alle werkers in het (basis)onderwijs die in direct contact met kinderen en ouders staan. Timon biedt de training ook ‘in company’ aan, bijvoorbeeld voor Centra voor Jeugd en Gezin.

Het programma

Op de eerste dag staat signaleren centraal en op de tweede dag handelen en samenwerken. Beide trainingsdagen bieden een gevarieerd programma, waarbij informatieoverdracht, oefening en reflectie elkaar afwisselen.

Na afloop van de training krijgen deelnemers een certificaat. Bij een in company training wordt vooraf overlegd met de opdrachtgever over specifieke leerwensen, om de training op maat aan te bieden. De training wordt verzorgd door Maria Vermeulen. Zij is als trainer aangesloten bij de groep Landelijke Trainers Aanpak Kindermishandeling.

Informatie en aanmelden

Voor informatie en aanmelden kunt u mailen naar toerusting@timon.nl of bellen met Timon Centraal Bureau, tel. 030-694 00 70 en vragen naar Maria Vermeulen.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22