Menu


Aanvraag huurovereenkomst

Voor het aanvragen van een huur- en zorgovereenkomst klikt u hier:

Een van de bijlagen die moeten worden bijgevoegd bij de aanvraag is een verklaring inkomen Timon. De geïndexeerde bedragen hoeft u niet in te vullen, de rest wel. Vergeet niet onderaan uw naam in te vullen en te ondertekenen!

Voor een verklaring inkomen Timon:

Daarnaast moet u een inkomensverklaring van de belastingdienst toevoegen een zogenoemde IBRI. Deze kunt u aanvragen bij de belastingdienst. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan twee jaar! Alternatieve geldige bewijsstukken van inkomen zijn:

  • Bewijsstuk dat u een uitkering heeft (met vermelding van bedrag en uw naam).
  • Bewijsstuk dat u studiefinanciering ontvangt (print screen vanuit DUO met uw naam en de bedragen).
  • Loonstroken
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2021 Privacy Cookies Disclaimer Webmail