Menu

Aanvraag betalingsregeling 2

U heeft van ons een tweede aanmaning of uitzettingsbrief ontvangen. Wanneer u het openstaande bedrag niet in 1 keer kunt betalen, dan mag u een betalingsregeling aanvragen.

Indien de aanvraag akkoord is ontvangt u hiervan een bevestiging per email. De betalingsregeling geldt alleen voor het openstaande bedrag naar aanleiding van de aanmaning of uitzettingsbrief. Het openstaande bedrag mag in niet meer dan 10 maandelijkse termijnen worden afgelost. De 1e termijn moet minimaal 50% van het openstaande bedrag zijn. De lopende huur dient gewoon betaald te worden.

Klik hier om een aanvraag betalingsregeling 2 te doen:

Mocht u het bedrag niet in 1 keer kunnen betalen dan moet u binnen 1 week na ontvangst van de tweede aanmaning of uitzettingsbrief een aanvraag betalingsregeling 2 doen.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2021 Privacy Cookies Disclaimer Webmail