Menu

Jeugdhulp Rijnmond

  • Is er thuis regelmatig ruzie en wordt er gevochten?
  • Kunnen je ouders niet goed voor je zorgen?
  • Zijn je ouders gescheiden of er zijn geldzorgen?
  • Heb je problemen met alcohol, drugs, gokken of criminaliteit?

Misschien is hulp van Timon en/of de organisaties waar we mee samen werken dan iets voor jou.

Begeleiding

We helpen je als het kan thuis of op school. Met een vaste begeleider maak je een persoonlijk plan van aanpak. Als het beter is om een tijdje uit huis te gaan of als je geen woonplek hebt, dan gaan we op zoek naar een plek in je eigen netwerk of een pleeggezin.

Soms is het beter om een tijdje op een kamer of in een appartementje bij een locatie van Timon te wonen of bij één van de organisaties waar we mee samen werken. Naast professionele hulp kun je een beroep doen op vrijwilligers die een goede buur of maatje voor je willen zijn.

Met wie werken we samen?

Timon werkt samen met De Hoop ggz en Profila Zorg.

Over Timon
Timon helpt kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen bij problemen met opvoeden en opgroeien op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. De motivatie en inspiratie van medewerkers, vrijwilligers en pleegouders van Timon is de christelijke levensovertuiging. Iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, kan een beroep doen op Timon. timon.nl

Over De Hoop ggz
De Hoop is een christelijke ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen en verslavingsproblemen. Poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling behoren tot de mogelijkheden. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen.
dehoop.org

Over Profila Zorg
Profila Zorg is een landelijk werkende zorginstelling met meer dan 40 jaar ervaring, die zorg en begeleiding biedt aan mensen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Daarnaast begeleidt Profila Zorg mensen die met Justitie in aanraking zijn geweest.
profilazorg.nl

Direct zorg nodig?
bel gratis 0800 - 9008 Mail ons
Contact

Timon Centraal Bureau

Bezoekadres
Laan van Vollenhove 32 09
3706 AR Zeist

Postadres
Postbus 462
3700 AL Zeist

Centraal Bureau: 030 - 694 00 70
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22