Deze website maakt gebruik van cookies, daarmee voorzien we onze bezoekers van gebruiksgemak op onze website. Door te klikken op de knop akkoord, stemt u in met het gebruik van cookies. Meer weten over de verschillende cookies? Zie onze cookieverklaring. Akkoord
Menu

Jeugdhulp Rijnmond

  • Zijn je ouders gescheiden of zijn er geldzorgen?
  • Heb je problemen met alcohol, drugs, gokken of criminaliteit?
  • Heb je psychische klachten en vraag je je af wat er met je aan de hand is?
  • Ben je een tienermoeder en heb je hulp nodig?
  • Ben je in aanraking gekomen met personen die een schadelijke invloed op je hebben, bijvoorbeeld een loverboy?
  • Heb je een licht verstandelijke beperking en heb je hulp nodig op weg naar meer zelfstandigheid?

Misschien is hulp van Timon en/of de organisaties waar we mee samen werken dan iets voor jou!

Wat kun je van ons verwachten?

We helpen je als het kan thuis of op school. Met een vaste begeleider maak je een persoonlijk plan van aanpak. Als het beter is om een tijdje uit huis te gaan of als je geen woonplek hebt, dan gaan we op zoek naar een plek in je eigen netwerk of een pleeggezin.

Soms is het beter om een tijdje te verblijven in een kleinschalige woonvorm of een behandelgroep bij Timon of bij één van de organisaties waar we mee samen werken.

Wat maakt ons uniek?

Naast professionele hulp kun je een beroep doen op vrijwilligers die een goede buur of maatje voor je willen zijn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor verwijzers

Hulpaanbod in opdracht van GRJR

U kunt bij ons terecht voor:

Voor een volledig overzicht van onze specialistische jeugdhulp, download ons:

Met wie werken we samen?

Timon heeft vaste samenwerkingsafspraken met De Hoop ggz en Profila Zorg (lvb). Bij elke hulpvraag van een jeugdige beoordelen we bij aanvang of integrale jeugdhulp met aanvullende ggz of LVB expertise nodig is. Onze specialistische hulp is aanvullend op de lokale zorg. Het kind, de jongere en het gezin zijn het uitgangspunt van de hulpverlening. We werken nauw samen met het netwerk, het wijkteam en de jeugdbescherming bijvoorbeeld.

De samenwerking beperkt zich niet tot genoemde organisaties: de keuzevrijheid en wensen van de hulpvrager zijn leidend.

Omschrijving organisatie en onderaannemers

Over Timon

Timon helpt kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen bij problemen met opvoeden en opgroeien op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. Timon biedt Ambulante hulp in de thuissituatie (o.a. MDFT en hulp bij (v)echtscheiding) en Pleegzorg (Perceel A en E). Voor o.a. tienermoeders, meiden met sekse specifieke problematiek en zwerfjongeren bieden we Jeugdhulp inclusief een behandelsetting en Training bij zelfstandig wonen (Perceel B3 en C2).

Over De Hoop ggz

De Hoop is een christelijke ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen en verslavingsproblemen. Poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling behoren tot de mogelijkheden. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen.

Over Profila Zorg

Profila Zorg is een landelijk werkende zorginstelling met meer dan 40 jaar ervaring, die zorg en begeleiding biedt aan mensen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Daarnaast begeleidt Profila Zorg mensen die met Justitie in aanraking zijn geweest.

Direct zorg nodig?
bel gratis 0800 - 9008 Mail ons
Overzicht hulpaanbod
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2020 Privacy Cookies Disclaimer Webmail