Menu

Geen plek om te wonen...

  • Heb je geen vaste woon- of verblijfplaats?
  • Worstel je met schulden en heb je moeite met het vasthouden van school of werk?

Dan is Begeleid Wonen bij Timon misschien iets voor jou. Wij bieden je een veilige plek om te wonen!

Welke begeleiding krijg ik?

Met een vaste begeleider maak je een persoonlijk plan van aanpak. Samen bepaal je waaraan je wilt werken. Bijvoorbeeld het vinden en volhouden van een opleiding of werk, leren koken of omgaan met conflicten.

Bij de begeleiding kijken we wie uit jouw netwerk kan helpen. Zijn er familieleden, vrienden of buren die je kunt betrekken? Ook werken we samen met voor jou relevante anderen. Dat kan een mentor zijn op school, een werkcoach of een schuldhulpverlener bijvoorbeeld.

Wat verwachten we van jou?

We hebben duidelijke huisregels en afspraken hoe we met elkaar omgaan. Daar moet iedereen zich aan houden. Je bent ook verantwoordelijk voor je eigen inkomen. Je verdient bijvoorbeeld met werk, of je hebt studiefinanciering of een uitkering. Als je 18 jaar of ouder bent, betaal je daarmee huur en je eigen boodschappen.

En daarna?

We kijken regelmatig of alles volgens plan verloopt. We hebben een helder doel voor ogen: jou de regie terug geven over je eigen leven. Zodat je zelfredzaam wordt en zelfstandig verder kunt. Je kunt maximaal 1-2 jaar Begeleid Wonen bij Timon.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail