Onderwijs Zorg Centrum

Onderwijs Zorg Centrum

Het Onderwijs Zorg Centrum van Timon en Beukenrode is bedoeld voor jongeren die vastlopen in het regulier of speciaal voortgezet onderwijs. Het gaat om jongeren die dreigen uit te vallen van school of (langdurig) thuiszitten. Ze hebben vaak meerdere problemen, zoals: leerproblemen, gedragsproblemen en/of problemen in de thuissituatie. Het Onderwijs Zorg Centrum is een kleinschalige locatie in Odijk. Er is plek voor zo’n 20 jongeren. Iedere jongere krijgt onderwijs en hulp op maat.

Onderwijs Zorg Centrum

Het Onderwijs Zorg Centrum is een samenwerking van Timon en Beukenrode Onderwijs.