Onderwijs Zorg Centrum in Odijk

Het Onderwijs Zorg Centrum

Het Onderwijs Zorg Centrum van Timon en Beukenrode Onderwijs is bedoeld voor jongeren die vastlopen in het regulier of speciaal voortgezet onderwijs. Het gaat om jongeren die dreigen uit te vallen van school of (langdurig) thuiszitten. Ze hebben vaak meerdere problemen, zoals: leerproblemen, gedragsproblemen en/of problemen in de thuissituatie. Het Onderwijs Zorg Centrum is een kleinschalige locatie in Odijk. Er is plek voor zo’n 20 jongeren. Iedere jongere krijgt onderwijs en hulp op maat.

Het doel is dat na het traject bij het Onderwijs Zorg Centrum (OZC):

  • jongeren weer terug gaan naar hun school van herkomst
  • als dat niet lukt: ze een passende plek vinden op een andere school
  • of eventueel een baan vinden
  • de situatie thuis is verbeterd voor jongeren en hun ouders

Het streven is dat de jongere zich optimaal ontwikkelt op school en daarbuiten, en dat hij/zij zicht heeft op zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden. De jongere ontvangt steun vanuit het netwerk, daarmee is perspectief op een succesvolle dagbesteding of schoolcarrière en een kansrijke en hoopvolle toekomst vergroot.

voorgroep2

Onderwijs op maat

Professionele leraren vanuit Beukenrode Onderwijs bieden onze jongeren passende onderwijsprogramma's op maat.

groep2

Hulp voor het hele gezin

Hulp voor het hele gezin door de inzet van MDFT. Een therapeut vanuit Timon begeleidt het intensieve traject, waarbij er gekeken wordt naar het hele netwerk van de jongere.

traject2

Trajectbegeleiding op maat

Een trajectbegeleider vanuit het OZC stelt doelen op met de jongere. Samen zorgen ze ervoor dat deze doelen behaald worden.

Doelgroep

Het Onderwijs Zorg Centrum (OZC) van Beukenrode Onderwijs en Timon in Odijk is er voor leerlingen (12-20 jaar) die gedragsmatige en/of sociaal-emotionele belemmeringen hebben. Zij kunnen om die reden niet aan de eisen en verwachtingen van het reguliere onderwijs voldoen. Ook volledige plaatsing binnen een VSO school behoort (nog) niet tot de mogelijkheden. De belemmeringen komen vaak voor in combinatie met opvoedproblemen, verzuimproblemen, leerproblemen, werkhoudingproblemen en/of problemen in of met de vrije tijd. De gedragsproblemen zijn vaak gediagnosticeerd als stoornissen binnen het autisme spectrum, de oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, ADHD of verschillende vormen van bedreigde persoonlijkheidsontwikkelingen.


Samen met de jongere kijken we wat hij/zij nodig heeft, waar hij/zij voor gemotiveerd is en waar zijn/haar krachten liggen. Met als doel dat leerlingen weer zin in het leven krijgen en naar een passende onderwijsplek binnen regulier of speciaal onderwijs, werk of dagbesteding kunnen doorstromen.

Rivelino en Billie
werkenbijtimon-ingekooimanfotografie-158

Aanpak

Bij het OZC hanteren we een competentie- en systeemgerichte aanpak. De jongeren ontwikkelen praktische vaardigheden, voeren individuele gesprekken met de trajectbegeleider en doen groepsactiviteiten gericht op samenwerking en (psycho)educatie en sociale vaardigheden. Dit in combinatie met Beukenrode onderwijsprogramma’s op maat.

Duur: gemiddeld 6 maanden, onderwijs deeltijdbehandeling maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 15.00 uur.

Locatie: het Onderwijs Zorg Centrum is gevestigd in Odijk.

Indicaties: plaatsbekostiging o.b.v. een Jeugdhulp en/of WMO indicatie en/of Passend Onderwijs met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Een jongere aanmelden voor het OZC in Odijk? Neem contact op met onze Instroomcoördinatoren via icmidden@timon.nl of via onderstaand contactformulier.

Timon en Beukenrode Onderwijs

Het OZC Odijk is een samenwerking van Timon en Beukenrode Onderwijs. Klink op de logo's om naar deze websites te gaan.