Menu
04-11-2020

Casusonderzoek succesvolle integrale hulp en samenwerking

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft drie casusonderzoeken uitgevoerd naar succesvolle integrale hulp en samenwerking. Een van deze drie casussen heeft betrekking op Integrale Pleegzorg+ van Timon in samenwerking met De Hoop ggz. Aanleiding voor het casusonderzoek is de beperkt beschikbare kennis in ons land over integrale hulp en samenwerking. In alle drie de casussen is er sprake van complexe en meervoudige problemen, waarin het volgens betrokkenen gelukt is om de hulp en samenwerking op een integrale manier vorm te geven. Zowel de positieve als de negatieve kanten van de cases zijn in beeld gebracht.

Timon heeft samen met De Hoop ggz meegedaan met het casusonderzoek, omdat we willen bijdragen aan een lerend stelsel en zelf ook lerend willen zijn in de hulp en ondersteuning die we bieden. De drie casusonderzoeken leveren rijke informatie op. Tegelijk is de kennis die naar voren komt niet altijd nieuw. Het ontlokte een van de betrokkenen de opmerking ‘We weten het al zo lang. Hoe kunnen we hier nu echt werk van maken?’ Net als het NJI zijn we ervan overtuigd dat deze casusonderzoeken helpend kunnen zijn voor organisaties om er écht meer werk van te maken.

Integrale Pleegzorg+ is een samenwerking van Stichting Timon en De Hoop GGZ voor kinderen, jongeren en hun ouders die (tijdelijk) een vervangende opvoedsituatie nodig hebben en nu aangewezen zijn – of dreigen te zijn - op (tijdelijke) 24-uurszorg in een leefgroep of kliniek. De combinatie van al dan niet tijdelijk wonen in een pleeggezin met individuele en systeembehandeling biedt voor het kind en het gezin een ‘zo thuis mogelijk’ alternatief voor plaatsing in een 24-uurssetting.

pexels-tatiana-syrikova-3932687
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail