Menu
29-12-2020

Een droom voor Diego

Dit verhaal begint bij Diego. Een jonge vader die ik in 2014 ontmoette. Geadopteerd als kleine jongen droeg hij als jonge vader een zware rugzak vol belast verleden met zich mee. In gesprek met hem werd ik getroffen door de liefde voor zijn kind. De moeder van het meisje kon op dat moment niet voor haar zorgen en hij wilde helemaal voor zijn taak als vader gaan.

Als contextueel therapeut had ik tijdens mijn opleiding onderzoek gedaan naar de rol van vaders. Voor mij was duidelijk dat ieder kind een vader nodig heeft. Maar de praktijk bleek weerbarstiger. Ik werk inmiddels 21 jaar als hulpverlener met (jonge) moeders en kinderen. De moeders krijgen zorg vanuit de samenleving, de vaders staan vaak aan de zijlijn. Als er al aandacht is voor hen, is die vaak negatief: de last van vaders die op een negatieve manier betrokken zijn bij hun kinderen. Vaders die mogelijk frustratie en agressie met zich meebrengen.

Maar toen ontmoette ik Diego. Zijn grote liefde voor zijn kind raakte mij in m’n hart. Ik besloot met hem aan de slag te gaan en deed hem de belofte dat ik me meer voor (jonge) vaders zou inzetten. Dat was geen makkelijke weg. Helaas liep het ook niet goed af. Deze jonge vader wilde graag zorgen, maar kampte met zoveel ‘monsters’ in zijn leven. Uiteindelijk kon hij het leven niet meer aan. Zijn verhaal greep me enorm aan en was het begin van mijn droom en missie voor het erkennen van vaders. Ik wilde hen bij Timon podium geven en meer aandacht besteden aan vaders en hun rol.

Wie had kunnen denken dat bijna zeven jaar later een huis voor jonge vaders en hun kinderen haar deuren zou openen!

In Utrecht Overvecht draait nu een speciale ‘pilot jonge vaders’. Twee jonge vader wonen daar in een woonhuis samen met een omwoner echtpaar. De vaders zijn enorm blij met deze prachtige plek. Vader Rito: ‘Ik heb nu eindelijk een plek waar ik mijn leven en de zorg voor mijn zoontje veel meer rust en stabiliteit kan geven. De begeleiding geeft mij steun, maar ook ruimte om mijn eigen keuzes te kunnen maken voor mijn toekomst! Dit gun ik ieder ouder en kind!’ Ik ben blij en trots dat met dit huis een begin is gemaakt met de hulp aan vaders. In de toekomst hoop ik dat op nog veel meer plekken voor (jonge) vaders komen binnen Timon!

- Sussy Requena

Sussy is Ambulant (woon)begeleider Danita/WoonStart, Jonge gezinnen en therapeut.
* De foto is gefingeerd.

ingekooimanfotografie-36
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail