Menu
30-11-2016

Een goed netwerk is bepalend

Timon ontving in Rotterdam een delegatie van het KANS fonds. Het KANS fonds steunt verschillende projecten van Timon. In Rotterdam gaat het om de projecten: ‘Samen verder’ en ‘Biografie in beeld’.

Vrijwilligerscoach Anne: ‘We zijn met het fonds in gesprek gegaan over onze doelgroep. Wat er qua hulpverlening mogelijk is en hoe supportgezinnen van betekenis zijn. Onze jongeren komen vaak in een warm netwerk van vrijwilligers terecht als ze bij ons komen wonen, maar als de hulpverlening klaar is, valt ook de steun van vrijwilligers weg. Jongeren verhuizen bij uitstroom meestal naar een andere wijk.

Het KANS fonds maakt het mogelijk dat zeker 30 jongeren over drie jaar een gezin in hun nieuwe buurt krijgen als ze uitstromen. Bij dat gezin kunnen ze het gewone leven blijven meemaken en support ervaren in het opbouwen van hun leven. De intentie is dat de koppeling blijvend is voor de rest van het leven van de jongere.’

De delegatie kon zelf in gesprek gaan met de jongeren. Er werden de nodige tranen weggepinkt, zowel bij de jongeren als bij de bezoekers. De verhalen zijn intens verdrietig, maar de jongeren hebben goede beslissingen genomen die hen hoop voor de toekomst geven. Uit alles bleek weer, dat een goed netwerk het meest bepalend is in het leven van onze jongeren.

th3KMS5DZ0
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail