Menu
17-07-2015

Geloof in eigen kunnen

Timon is door het Skanfonds geselecteerd om voor een periode van drie jaar deel te nemen aan het programma 'Zwerfjongeren, geloof in eigen kunnen'. Op 1 juli zijn we met dit programma gestart.

(Dreigend) thuisloze jongeren hebben vaak een beperkt netwerk. Deze jongeren lopen kans om terug te vallen en te isoleren wanneer hulpverlening stopt. Ze hebben dan onvoldoende bronnen om bij tegenslag op terug te vallen. Zestig procent van de zwerfjongeren heeft een verleden in de jeugdzorg, een belangrijke steunfiguur ontbrak voor hen vaak. Jongeren zonder netwerk hebben steunende en betrouwbare volwassenen nodig om stabiel te landen in de maatschappij. Timon wil daar met de inzet van steungezinnen naast specialistische begeleiding aan bijdragen.

Timon werft steungezinnen die als vrijwilliger beschikbaar zijn en praktische ondersteuning bieden. Steungezinnen gaan een langdurig positief contact aan en vormen een vangnet voor jongeren om op terug te vallen.

Timon biedt al een vergelijkbaar concept met steungezinnen in Rotterdam, specifiek voor jonge moeders. Geweldig dat we dit concept verder kunnen uitbreiden.

Lees meer over vrijwilligers bij Timon
www.skanfonds.nl

_TIM3224_4835_toestemming
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail