Menu
15-07-2022

“Het is een normale plek om te wonen”

Op donderdag 14 juli sprak Maarten van Ooijen, Staatssecretaris VWS, tijdens zijn werkbezoek uitvoerig met jongeren en andere betrokken bij het PerspectiefHuis Rijnmond van Timon in Vlaardingen.

Maarten van Ooijen nam de tijd en stelde volop vragen aan de aanwezigen: jongeren, de moeder van een jongere en medewerkers van het PerspectiefHuis. Op de vraag van de Staatssecretaris hoe het is om hier te wonen, antwoordde één van de jongeren: “Het is een normale plek om te wonen.” Bestuurder Hannie Olij van Timon beaamde dit: “Het PerspectiefHuis is een concept dat volledig aansluit bij de kernwaarden van Timon. De jongeren wonen in een huis in een gewone woonwijk. We proberen jongeren zoveel mogelijk een gewoon huiselijk leven te laten leven. De pedagogisch begeleiders zetten vooral in op zo gewoon mogelijk opvoeden en het samenleven met elkaar van de jongeren. De mentor werkt met de jongere aan zijn behandeldoelen, en doet dat waar mogelijk samen met ouders en het netwerk van de jongere.” Als ze een keer boos zijn of met een deur slaan, wordt dat niet direct een behandelpunt; dan zien de medewerkers dat als gedrag waar alle tieners op gezette tijden weleens last van hebben. Een andere jongere vulde aan: “Bij Timon wordt naar je geluisterd en is er overleg; je wordt echt betrokken bij je eigen hulpverleningsplan.” Maarten van Ooijen prees het concept van het PerspectiefHuis, waarmee Timon met verschillende fasen een doorlopende zorglijn creëert voor jongeren naar jongvolwassenheid.

Wat er beter kan
Als antwoord op de vraag van Maarten van Ooijen wat er in de jeugdzorg beter zou kunnen, passeerden vervolgens diverse thema’s de revue, zoals: de krappe arbeidsmarkt, de tarieven in de jeugdhulp, bureaucratie en mogelijkheden voor verbetering van het stelsel in de toekomst. Bestuurder Hannie Olij gaf aan altijd bereid te zijn om hierover met het departement verder van gedachten te wisselen en hiervoor de visie, kennis en ervaringen vanuit Timon, als systeemaanbieder in vele jeugdzorgregio’s, te willen delen.

Het PerspectiefHuis: een veilige plek
Het PerspectiefHuis van Timon biedt een veilige plek aan jongeren tussen de 14 en 18 jaar, waar zij kunnen toewerken naar zelfstandigheid. Een PerspectiefHuis is een gewoon woonhuis, midden in een woonwijk. Elke jongere heeft zijn eigen kamer. Er is een gezamenlijke woonkamer met een gezellige zithoek en een grote eettafel, waar jongeren samen kunnen eten. De jongeren worden begeleid door de hulpverleners van Timon. In het pand wonen ook omwonende vrijwilligers, zij zijn er als ‘goede buur’ voor deze jongeren. De groepen per fase zijn niet groter dan zes jongeren. In het PerspectiefHuis wonen jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen of die vanuit de gesloten jeugdzorg of drie milieuvoorzieningen weer terug de samenleving in kunnen gaan. Zo leveren we met deze huizen een bijdrage aan het voorkomen van én het zo snel mogelijk afschalen van verblijf in de gesloten jeugdzorg.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail