Menu
12-09-2019

Ik heb geleerd beter naar mezelf luisteren

Bij Ziva in Houten leren jonge meiden hun leven weer op de rit te krijgen. Eén van hen is de nu 18-jarige Graciella: ‘Ik heb geleerd beter naar mezelf luisteren, ik weet nu wat ik wil en wat ik nodig heb.’

Het is oktober 2017 als Graciella bij Ziva van Timon komt wonen. Het gaat dan al langere tijd niet goed met haar. Graciella: ‘Ik had veel nare dingen meegemaakt en had stress van de versnelde opleiding die ik deed. Ik kon niet omgaan met mijn ADD en er waren trauma’s die ik niet goed verwerkt had.’ Al deze dingen maken dat Graciella steeds minder goed in haar vel zit: ze is snel geprikkeld en kan minder van dingen genieten.

Even afstand
Thuis lopen de spanningen zo hoog op dat Graciella’s moeder afstand wil. Graciella: ‘In eerste instantie voelde ik me afgewezen, maar het was goed om even weg te zijn.’ Na een opname van 14 weken bij de Hoop ggz in Dordrecht, volgt de doorstroom naar Ziva. Op deze plek wordt er met professionele begeleiders én met vrijwilligers toegewerkt naar zelfstandigheid. Graciella: ‘Hoe vaak er contact is met je mentor en waar je aan werkt, is voor iedereen anders. Voor mij was het belangrijk dat het op school goed zou gaan en dat ik mijn leef- en eetritme en mijn financiën op orde zou krijgen.’

Altijd iemand in de buurt
Elke woensdagavond wordt er gezamenlijk gegeten. Daarnaast wordt iedereen gekoppeld aan een ‘omwoner’: een vrijwilliger die als een goede buur fungeert. Graciella: ‘De omwoner aan wie ik gekoppeld was, was een vrouw van in de 50 met een hondje. Ik at elke week met haar. De ene week kookte zij en de andere week kookte ik. Zij had weer een andere kijk op dingen dan de hulpverleners. Mijn contact met haar was meer vriendschappelijk… een soort oma. Ik ben inmiddels alweer een tijdje weg uit Houten, maar ik zie haar nog steeds eens in de zoveel tijd.’

Veel geleerd
Graciella is niet alleen positief over ‘haar’ omwoner, maar ook over de begeleiders: ‘Ik vond het opvallend hoe warm ze waren. Ze gaven mij het gevoel oprecht geïnteresseerd te zijn en ze doorzagen mij. Mijn mentor Gemma confronteerde mij bijvoorbeeld met bepaalde gedragspatronen en dat zorgde voor meer inzicht in waarom ik bepaalde dingen doe. De gesprekken hebben mij geholpen met mijn zelfbeeld, met mijn sociale contacten en in het creëren van een ritme.
Ik heb meer rust gevonden, maak minder ruzie met mensen en heb moeilijke dingen uit het verleden verwerkt. Ook het contact met mijn moeder is veel beter geworden sinds ik niet meer thuis woon: door afstand te nemen, zijn we eigenlijk alleen maar dichter tot elkaar gekomen.’

Een gewone student
Graciella woont uiteindelijk één jaar en vier maanden bij Ziva. Begin 2019 verhuist ze naar een studentenkamer in Amersfoort. Graciella: ‘Ik was er ook aan toe om naar een andere plek te gaan. Hier voel ik me een gewone student, ik kan het normale studentenleven oppakken. Ik kan uitnodigen wie ik wil en wanneer ik dat wil. Tegelijkertijd vind ik het soms ook nog wel spannend. Er blijven dingen waar ik nog aan moet werken: ik vind het nog steeds moeilijk om te praten over gevoelens die diep liggen en ik kan soms heftig reageren op bepaalde dingen. Ook het op orde krijgen van mijn geldzaken blijft een aandachtspunt. Maar ik kan wel zeggen dat ik me over het algemeen weer goed voel. Ik kan nu beter naar mezelf luisteren: ik weet wat ik nodig heb.’

Omwille van privacy staat Graciella niet zelf op de foto bij dit verhaal tekst: Inge-Mirjam Bosveld

AR5A8862
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail