Menu
23-06-2015

Inspectie blij met kwaliteit residentiële jeugdhulp Timon

bg_sfeerbeeld-01

In maart 2015 deed de Inspectie Jeugdzorg – in eerste instantie onaangekondigd - onderzoek bij de residentiële jeugdhulp van Timon. Dit in lijn met hun verantwoordelijkheid voor integraal toezicht op de kwaliteit van het werk van jeugdzorginstellingen. Onderzocht werd of Timon zorg draagt voor verantwoorde hulp aan de jongeren op de locaties Reload (Zeist), De Uitdaging (Vlaardingen) en Talita (Houten).

De inspectie heeft afgelopen week de kwaliteit van de residentiële jeugdhulp van Timon in haar eindconclusie als voldoende beoordeeld. Dat is een opsteker te midden van alle veranderingen in onze zorg en de hoogste beoordeling die de Inspectie afgeeft! De eindconclusie kan voldoende, matig of onvoldoende zijn.

Het toezicht bij Timon is op 6 en 16 maart 2015 uitgevoerd op het hoofdkantoor van Timon te Zeist alsmede de locaties Reload, Talita en De Uitdaging. Op 6 maart 2015 was het toezicht onverwacht en onaangekondigd en op 16 maart 2015 was het toezicht aangekondigd.

De inspectie stelt in haar rapport: “De inzet van de medewerkers en het management is groot. De jongeren verblijven in een woonomgeving waar de medewerkers hen positieve aandacht geven en interesse in de jongeren tonen. De medewerkers streven ernaar de jongeren in een zo ‘normaal’ mogelijke omgeving op te laten groeien, waarin ze zich ‘thuis’ kunnen voelen”.

Timon scoort op zestien van de achttien criteria een voldoende. De 2 onderwerpen die nog onvoldoende scoren (je kan slechts voldoende of onvoldoende scoren op de onderscheiden criteria), en als verbeterpunt zijn aangemerkt, zijn:

Professionals houden goed zicht op de veiligheid van kinderen
Timon heeft voldoende zicht op de veiligheid van de kinderen, maar een gestandaardiseerd risicotaxatie-instrument ontbreekt nog, nodig voor systematische inschatting en beoordeling van de veiligheid van de jongeren. De implementatie hiervan is in proces.

De instelling draagt zorg voor de behartiging van gemeenschappelijke belangen van kinderen en hun ouders
De cliëntenraad bestaat bij Timon uit 3 volwassen leden die de cliënten vertegenwoordigen. Zij bezoeken locaties actief en jongeren kunnen bij hen onderwerpen aandragen. De inspectie heeft als verbeterpunt aangemerkt een jongerenraad in te richten waar jongeren zelf hun onderwerpen kunnen agenderen.

De inspectie wil vóór 20 juli 2015 geïnformeerd worden over deze verbetermaatregelen en de termijnen waarbinnen de maatregelen zijn doorgevoerd. De inspectie volgt de uitvoering van de verbetermaatregelen in het reguliere toezicht. De rapportage van de inspectie is terug te vinden op https://www.inspectiejeugdzorg.nl/actueel/nieuws/nw_detail.asp?nw_id=424.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail