Menu
08-04-2015

Jeugdhulp en onderwijs: een slimme verbinding

Diverse gemeenten in de Provincie Utrecht willen het voortgezet onderwijs en specialistische jeugdhulp beter op elkaar laten aansluiten. Daarmee willen gemeenten schooluitval voorkomen en problemen bij jongeren en hun gezin vroegtijdig op school en thuis oppakken. In het kader van dit doel is de afgelopen twee jaar in de vorm van Onderwijszorg-pilots geïnvesteerd in een intensieve samenwerking tussen zorgcoördinatoren op scholen, schoolmaatschappelijk werkers/ medewerkers van lokale (wijk)teams en specialistische hulpverleners van Timon.

Het Verwey-Jonker instituut en een regionale projectleider vanuit Stade Advies hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze pilots. Beide onderzoekers concluderen na onderzoek en evaluatie van de pilots: De koppeling jeugdhulp en onderwijs loont. De betrokken uitvoerders, scholen en gemeenten zijn erg tevreden. Ouders ervaren de directe ondersteuning als veiliger en laagdrempeliger. Scholen zijn blij dat zaken veel sneller en minder bureaucratisch worden opgepakt. Jongeren worden eerder geholpen, schooluitval wordt voorkomen. Kortom, de pilots zijn succesvol.

In de nieuwe brochure ‘Jeugdhulp en onderwijs’ wordt in zes samenvattende punten uitgelegd wat de pilots opleveren voor jongeren, het onderwijs en financiers. In de brochure wordt aan de hand van casussen uit de praktijk de noodzaak van de verbinding tussen onderwijs en de jeugdzorg toegelicht. Ook kunt u lezen welke ambities Timon heeft op het gebied van Onderwijs-zorg. Wilt u na het lezen van deze brochure meer weten over het ontwikkelen van onderwijs-zorg arrangementen in uw gemeente of op uw school? Neem dan contact op met Timon Toegang, 0800-9008 (gratis).

DSC_7384
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail