Menu
01-07-2022

KVJJ Rijnmond officieel geopend

Krimpen a/d IJssel, 1 juli 2022 – Op donderdagmiddag 30 juni is de Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ) Rijnmond op feestelijke wijze officieel geopend. Allereerst werden de omwonende buren verwelkomd en rondgeleid, vervolgens was er heerlijke koffie van ‘Heilige Boontjes’ waarna enkele speeches en de openingshandeling volgden.

KVJJ Rijnmond
De KVJJ is een laagbeveiligde voorziening, waar preventief gehechte jongeren, jongeren met een jeugddetentie en jongeren met een PIJ-maatregel (in de eindfase) geplaatst kunnen worden. De KVJJ biedt jongeren relationele beveiliging, toezicht en begeleiding op maat binnen een positief leer- en verblijfsklimaat. Het belangrijkste kenmerk van de KVJJ is dat jongeren dicht bij hun leefomgeving worden geplaatst. Zo kunnen ze het contact met hun familie, vrienden en netwerk in stand houden. En blijven positieve elementen in hun leven doorgaan, zoals school, werk en vrije tijd; evenals al ingezette hulp en ondersteuning. De KVJJ is een relatief nieuwe vorm van Vrijheidsbeneming Op Maat (VOM). KVJJ Rijnmond is vorig jaar zomer gestart; er is plaats voor maximaal acht jongeren. In totaal zijn er nu vijf KVJJ’s in ons land, met elk een andere aanbieder die door DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) hiervoor is geselecteerd; in Rijnmond is dit Timon.

De KVJJ is van ons allemaal
Tijdens haar speech benadrukte Hannie Olij, bestuurder van Timon, dat één van de kernwaarden van Timon: ‘samen’ volledig van toepassing is op KVJJ Rijnmond. “Samen met alle netwerkpartners, de overheid, gemeente, het gezin, onze omwonende vrijwilligers, het netwerk en natuurlijk de jongere zelf helpen we hem of haar het leven weer op de rit te krijgen; om onderdeel te zijn van de samenleving.” Ook Bart van Els, plv. Divisiedirecteur Forensische Zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen bij DJI, benadrukte het ‘samen optrekken’ en prees de ontwikkeling van meer maatwerk op het gebied van vrijheidsbeneming voor jongeren. Locatiemanager Alexander Gout vulde aan: “Jongeren die hier komen, denken veelal: ‘dit is mijn pad’. Een andere kernwaarde van Timon is ‘hoop’. Het is aan ons om hen te laten zien dat er altijd hoop en perspectief is. Daar draait het uiteindelijk om.” Een prachtig ontwerp voor een kunstwerk voor aan de muur in de KVJJ werd onthuld, waarna er een rondleiding en een hapje en drankje was voor de bezoekers.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail