Menu
20-08-2021

KVJJ RIJNMOND VAN START

Vanaf 26 augustus 2021 start de plaatsing van jongeren bij de Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ) Rijnmond van Timon in Krimpen a/d IJssel.

De KVJJ is een laagbeveiligde voorziening, waar preventief gehechte jongeren, jongeren met een jeugddetentie en jongeren met een PIJ-maatregel (in de eindefase) geplaatst kunnen worden. Door ze dicht bij hun eigen netwerk te plaatsen, kan bestaande zorg en dagbesteding zoveel als mogelijk doorgaan tijdens het verblijf. In totaal zijn er vijf KVJJ’s in ons land, met elk een andere aanbieder die door DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) hiervoor is geselecteerd. Timon start in Rijnmond met vier plaatsen; na verbouwing van het pand is er vanaf medio oktober plaats voor acht jongeren.

Positieve elementen laten doorgaan
Het belangrijkste kenmerk van de KVJJ is dat jongeren dicht bij hun leefomgeving worden geplaatst. Zo kunnen ze het contact met hun familie, vrienden en netwerk in stand houden of weer oppakken. Positieve elementen in hun leven kunnen doorgaan, zoals school, werk en vrije tijd; maar ook al ingezette hulp en ondersteuning. Verder komen er zogeheten ‘omwoners’ die als een goede buur fungeren voor de jongeren. Dit zijn vrijwilligers van Timon die in een andere vleugel van het pand komen te wonen.

Ketensamenwerking
Ketensamenwerking is cruciaal in de KVJJ. Al gestarte hulpverlening loopt door in de KVJJ en er kan alsnog hulpverlening in de buurt van de KVJJ worden opgestart. Bij de inzet van jeugdhulp, dagbesteding en het vervolgtraject is de gemeente nauw betrokken. Vanuit het motto ‘De KVJJ is van ons allemaal’ heeft Timon samen met de begeleidingscommissie voor de KVJJ de visie uitgewerkt en de werkzame elementen bepaald die we in de KVJJ willen toepassen, zoals maatwerk voor elke jongere, relationele beveiliging, een positief leefklimaat en inzet van het netwerk. Deze begeleidingscommissie heeft afvaardigingen vanuit de ketenpartners DIZ, DJI, JJI, 3RO, GI, RvdK, gemeente, OM en forensische hulpverlening. Ook is met elkaar bepaald hoe we de instroom en verblijfsprocessen gaan vormgeven.

Beroep op eigen verantwoordelijkheid
Jongeren worden alleen door de selectiefunctionaris van de Divisie Individuele Zaken (DIZ) van DJI in de KVJJ geplaatst als uit een aantal indicaties blijkt dat ze geschikt zijn voor een beperkt beveiligingsniveau; belangrijk hierbij is ook hun motivatie. In de KVJJ doen we een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de jongeren. Ze werken, met begeleiding van professionals, aan een eigen plan voor de toekomst. Als de zorg en beveiliging in de KVJJ toch niet passend blijkt, kan de jongere worden overgeplaatst naar een Forensisch Centrum Jeugd.

_R5A7753_def_dichterbij halen bewerking ID
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail