Menu
21-01-2016

Nieuw Onderwijs Zorg Centrum opent haar deuren in Odijk

websiteozc1

Timon en Beukenrode Onderwijs openen op 26 januari a.s. in Odijk het Onderwijs Zorg Centrum voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar. De jongeren hebben een gecombineerde hulpvraag op het gebied van jeugdzorg en onderwijs. Het doel is schooluitval voorkomen en problemen bij jongeren en hun gezin vroegtijdig op te pakken. Wethouder Eijbersen verricht samen met een jongere de openingshandeling,

Een belangrijk uitgangspunt van het Onderwijs Zorg Centrum (OZC) is dat jongeren hulp ontvangen in de omgeving waar zij zich dagelijks bevinden. Dit is de school waar zij staan ingeschreven of thuis, als het hen niet lukt een school te bezoeken. De begeleiding haakt aan op de actuele situatie met de bedoeling dat deze zo snel mogelijk normaliseert. Er wordt een passend onderwijs-zorg arrangement geboden. Het onderwijs sluit aan op het leerniveau van de jongere.

Vooruitstrevende samenwerking
Wethouder Eijbersen is vol lof over het nieuwe Onderwijs Zorg Centrum: “Een vooruitstrevende samenwerking tussen onderwijs, zorg en gemeente. Ik zou graag zien dat dit voorbeeld gevolgd wordt op meer plekken in Nederland. Dit is de nieuwe manier van zorg organiseren, namelijk vanuit de mens. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens krachtig is maar hij of zij moet wel de kans krijgen om zich te ontplooiien. Het OZC biedt goede kaders, waardoor jongeren weer een nieuwe kans krijgen.”

Jongeren
Een groep van circa 20 jongeren kan terecht in Odijk. Zij komen bijvoorbeeld uit de psychiatrie, kennen een sterk problematische gezinssituatie, zijn verslaafd of hebben een stoornis in het autistisch spectrum. Ze kunnen niet aan de eisen van regulier en voortgezet speciaal onderwijs voldoen. In veel gevallen is er sprake van spijbelen, schooluitval of langdurig thuis zitten. Kenmerkend voor deze jongeren is dat zij in hun ontwikkeling stagneren of dat hun ontwikkeling in een zorgelijke richting gaat.

Zorg dichtbij
Vanuit het principe ‘zorg dichtbij’ werkt het OZC nauw samen met Centra voor Jeugd en Gezin, buurt- en wijkteams, schoolmaatschappelijk werk, zorgadviesteams en rebound-voorzieningen. Door te participeren in samenwerkingsorganen werkt het OZC in samenhang en samen mét de lokale zorgstructuren volgens de principes van één kind, één plan.

Feestelijke opening
Wees welkom op de feestelijke opening van 15:30 - 17:30 uur, Zeisterweg 81B, 2984 NK Odijk

Voor vragen aan Timon en Beukenrode Onderwijs:
Dianne de Lange, communicatieadviseur,
mob. 030-694 00 70 of media@timon.nl

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail