Menu
20-07-2021

Nieuw samenwerkingsverband Incluzio

Vanaf 1 januari 2022 biedt samenwerkingsverband Timon-Incluzio de jeugdhulp, Wmo-begeleiding en de hulp vanuit de wijkteams aan in gemeente Stichtse Vecht. Dat is de uitkomst van een dialooggerichte aanbesteding door gemeente Stichtse Vecht. Samen met de zorgaanbieders werkte de gemeente de opdracht uit. Bij de gesprekken waren verschillende andere partijen betrokken, zoals samenwerkingspartners, verwijzers, onderwijs, huisartsen en vertegenwoordigers van inwoners met zorg of ondersteuning.

Samenwerkingsverband Timon-Incluzio is een samenwerking van verschillende organisaties met elk hun eigen expertise. Wethouder Sociaal Domein Hetty Veneklaas: “Inwoners krijgen met Timon-Incluzio straks één aanspreekpunt voor hun hulpvraag. Dichtbij, makkelijk benaderbaar en zonder bureaucratie. Binnen Timon-Incluzio werken meerdere hulpverleners samen aan de zorg en ondersteuning voor de inwoner. Zo is alle kennis bij elkaar om sneller de juiste hulp te krijgen. We hebben alle vertrouwen in Timon-Incluzio als nieuwe samenwerkingspartner. Met deze nieuwe inkoop geven we als gemeente invulling aan de integrale aanpak van zorg en ondersteuning voor onze inwoners, zoals is afgesproken in het collegewerkprogramma.”

Goede zorg voor wie dit nodig heeft

De huidige overeenkomsten met zorgaanbieders voor jeugdhulp en Wmo-begeleiding lopen af op 1 januari 2022. Daarom heeft gemeente Stichtse Vecht deze hulp en ondersteuning opnieuw ingekocht. De gemeente koopt met het nieuwe zorgcontract ook meteen de ondersteuning vanuit de wijkteams in. Wethouder Hetty Veneklaas: “De wijkteams kunnen zelf direct zorg en ondersteuning bieden. Als dat nodig is schakelen ze een andere zorgexpertise in. Laagdrempelig, op maat en dichtbij huis”.

Vernieuwend

Met de nieuwe samenwerking tussen Timon- Incluzio en gemeente Stichtse Vecht wordt gestreefd naar een vernieuwende manier van werken voor zorg en ondersteuning in de wijk. Om hier invulling aan te geven en zorg te dragen voor een soepele overgang naar de nieuwe situatie , zal Timon-Incluzio samenwerken met diverse (lokale) partijen. Voor meer informatie en het aangeven van interesse voor samenwerking kunt u terecht op de website van de gemeente Stichtse Vecht: Inkoop jeugdhulp en Wmo-begeleiding - Gemeente Stichtsevecht

Werken bij

Voor deze nieuwe samenwerking zoeken wij nieuwe enthousiaste medewerkers.
Bekijk de vacatures hier

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail