Menu
01-08-2016

Nieuwe module Ouders Na Scheiding

Ons ambulante aanbod is uitgebreid met een nieuwe module: Ouderschap Na Scheiding (ONS).

Het komt geregeld voor dat het ouders na een scheiding niet lukt om op eigen kracht de strijd te staken en in het belang van hun kind een streep te trekken onder het verleden. ONS biedt hulp aan gescheiden ouders om met elkaar tot goed overleg te komen in het belang voor hun kind(eren).

In maximaal 11 gesprekken met een tussentijd van 2 weken wordt duidelijk wat ouders in de weg staat om samen te werken en worden ouders begeleid bij het zoeken naar oplossingen, zodat goed overleg mogelijk wordt. De methodiek is ontwikkeld door Elker jeugd- en opvoedhulp en is sinds december 2015 opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI. Deze hulpvorm is per direct beschikbaar. Bekijk ook ons overige aanbod van hulp bij (v)echtscheiding

Kind en scheiding
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail