Menu
05-02-2016

Nieuwe oudergroep Verbindend Gezag in Zeist

Verbindend Gezag

In maart start Timon in Zeist met nieuwe therapiegroepen ‘Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet’. De training is bedoeld voor ouders van thuiswonende kinderen waarbij sprake is van problemen zoals:
· Agressief, dwingend en zelfbepalend gedrag
· Spijbelen
· Verbaal geweld
· Overmatig gebruik van drank of drugs

Doel

Verbindend Gezag is een training voor ouders van jongeren die toenemend grensoverschrijdend gedrag vertonen. Tijdens de training leert u om uit de negatieve spiraal van heftige ruzies en escalaties te stappen. U leert om op een rustige, maar volhardende manier ‘aanwezig’ te zijn in het leven van uw kind(eren) en u krijgt handvatten hoe u zich zonder geweld of dwang kunt verzetten tegen de ernstige gedragsproblemen van uw kind(eren).

Groepsaanpak
Er wordt een trainingsgroep samengesteld met 4 tot 5 ouderparen. Ook als u gescheiden bent, kunt u – alleen of samen met uw ex-partner – deelnemen. Wanneer nodig kunnen extra sessies in uw gezin worden ingezet, ter voorbereiding, of ter ondersteuning van het traject in de trainingsgroep.

Trainingsdata en locatie
▪ Donderdag 10, 17 en 24 maart
▪ Een training duurt van 16.00 uur tot 18.00 uur, exacte locatie volgt na aanmelding.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail