Menu
01-07-2020

Overdracht activiteiten Lijn5 naar Timon gereed

Per 1 juli is de overdracht van een aantal jeugdhulpactiviteiten van Lijn5 in de Stad Utrecht naar Timon een feit.

Zorgcontinuïteit
Hannie Olij, voorzitter Raad van Bestuur bij Timon: “Vanuit de verantwoordelijkheid die de gunning voor specialistische jeugdzorg in het oostelijk deel van Stad Utrecht met zich brengt, heeft continuïteit van zorg in dit gebied voor ons de hoogste prioriteit. Dit maakt dat wij ons verantwoordelijk weten voor zorgcontinuïteit voor de jongeren en gezinnen die tot voor kort via Lijn 5 in dit deel van de stad wonen en zorg ontvingen. Om deze continuïteit werkelijk te kunnen waarborgen, verwelkomen we ook van harte hulpverleners die binnen Lijn 5 voor deze jongeren en gezinnen werken.” Met de komst van medewerkers van Lijn5 naar Timon groeit de expertise op het gebied van hulpverlening bij seksespecifieke problematiek, waarmee Timon haar projecten voor jonge vrouwen verder kan verrijken.

Overdracht
Concreet omvat de overdracht circa 50 cliënten, waarvan ruim de helft bestaat uit ambulante cliënten die in zorg komen bij Spoor030. Timon is, samen met twee partners, de gegunde partij voor specialistische jeugdzorg in het oostelijk deel van de Stad Utrecht en heeft daarvoor Spoor030 opgericht. Ook komt een aantal medewerkers (circa 10 fte) in dienst van Timon. Daarnaast betreft de overdracht twee panden in Utrecht Stad en een aantal huurflatjes.

Transformatie
Bijkomend effect van de overdracht is dat Timon nog meer kan bijdragen aan de transformatie van residentieel wonen naar kleinschalig wonen in de wijk die de gemeente Utrecht voorstaat en die Timon en Spoor030 onderschrijven. Timon krijgt namelijk de beschikking over een aantal kleinschalige woonvoorzieningen in de wijk, waardoor instroom in zwaardere voorzieningen buiten de stad kan worden voorkomen, het aantal mogelijkheden voor uitstroom vanuit behandelgroepen groeit en doorstroom bevorderd wordt.

Aanbod
In de voorziening aan de Gambiadreef gaat Timon kleinschalig wonen met begeleiding bieden aan jongeren (16-18+ jaar), als laatste fase op weg naar zelfstandig wonen. In de huurflatjes wonen (jong)volwassenen (18+) zelfstandig; ze krijgen ambulante begeleiding. In de locatie aan de Hamakerlaan biedt Timon kleinschalig verblijf en behandeling voor kwetsbare jonge vrouwen.

AR5A9285
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail