Menu
16-02-2021

Overdracht deel pleegzorg Leger des Heils

Per 1 maart 2021 draagt het Leger des Heils in Haaglanden haar pleegzorg over aan Timon, waarmee het werk vanuit dezelfde overtuiging wordt voorgezet. Deze overdracht betekent dat zowel de kinderen en jongeren die in pleegzorg zijn onder de hoede komen van Timon, alsook de pleegouders die tot nu toe door het Leger des Heils zijn begeleid. Vanzelfsprekend zal de overdracht met grote zorgvuldigheid gepaard gaan.

Voor jeugdhulporganisatie Timon vormt pleegzorg een belangrijke pijler om het voor kinderen en jongeren mogelijk te maken zo thuis als mogelijk op te groeien, als dat bij het eigen ‘thuis’ (tijdelijk) niet kan of niet raadzaam is. Landelijk zijn er via Timon circa duizend kinderen en jongeren in pleegzorg. In regio Haaglanden biedt Timon naast pleegzorg ook gezinsbehandeling in de vorm van MDFT en IAG (Multi Dimensionele Familie Therapie en Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding). Overigens is Timon in de regio niet gecontracteerd voor crisisopvang bij pleegzorg; wel bouwt Timon verder aan de opbouw van het pleegzorgbestand.

ingekooimanfotografie-18 pleegzorg
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail