Menu
03-07-2018

Pleegzorg bij Timon groeit (met ruim 13%)

Pleegzorg Nederland publiceerde vandaag de jaarcijfers over pleegzorg. Landelijk hebben in 2017 3% meer kinderen gebruik gemaakt van pleegzorg in vergelijking met 2016. Timon heeft het afgelopen jaar ruim 13% meer pleegkinderen opgevangen in gezinnen dan het jaar daarvoor. Landelijk gezien is ook het aantal pleegouders dat huis en hart openstelde, gestegen met 7%. Bij Timon was sprake van een stijging van bijna 12%.

Verwachting

Timon heeft laten zien over bijzondere wervingskracht onder de christelijke achterban te beschikken. De afgelopen jaren is een stabiel en uitgebreid netwerk opgebouwd van pleegouders binnen de christelijke achterban. De verwachting is dat de groei ook in 2018 door zet en dat Timon zo een belangrijke bijdrage kan leveren aan het opgroeien van jongeren in een stabiel gezin. In het eerste kwartaal van 2018 bezochten landelijk al 450 belangstellenden een informatieavond van Timon. Dit zijn meer bezoekers dan in heel 2017 (367).

Recht op pleegzorg verlengd tot 21 jaar

Per 1 juli is het standaard mogelijk om een jeugdhulp indicatie voor pleegzorg te krijgen tot 21 jaar. Timon heeft relatief gezien al veel jongeren van 18 jaar en ouder in zorg en staat positief tegenover deze beleidswijziging. Het is een stap in de goede richting om jongeren de zorg te bieden die ze nodig hebben totdat ze volledig zelfredzaam kunnen zijn.

Deel je Thuis

Pleegouders zijn nog steeds hard nodig. Ieder kind heeft recht op een stabiele plek om op te groeien. Daarom is Timon dit jaar de pleegzorgcampagne Deel je Thuis begonnen. Meer informatie over pleegzorg bij Timon? Kijk op deeljethuis.nl.

550A2656
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail