Menu
08-01-2015

Project nazorg in Houten

_MG_7476

Start project nazorg in Houten

Voor sommige jongeren is de overstap van begeleid wonen naar zelfstandig wonen best groot. Ze komen vaak uit een kwetsbare situatie en moeten niet alleen praktische zaken regelen, maar ook een sociaal netwerk opbouwen. Het is niet voor iedere jongere haalbaar om deze veranderingen en nieuwe verantwoordelijkheden in de eerste periode van zelfstandigheid goed te volbrengen. Vooral als er nauwelijks mensen om de jongere heen staan bij wie hij af en toe terecht kan.

Begin 2015 is de gemeente Houten daarom samen met Timon een project gestart om deze jongeren te ondersteunen in de eerste fase van zelfstandigheid. Met het project worden ze geholpen om te integreren in de wijk, de opgebouwde vaardigheden zelfstandig in de praktijk te brengen en te voorkomen dat huurachterstanden ontstaan. Hiervoor worden vrijwilligers als maatje gekoppeld aan een jongere en zal een hulpverlener op de achtergrond aanwezig zijn.

Geïnteresseerd?
Begeleidt u een jongere tussen de 17 en 25 jaar die een begeleidingstraject gaat afronden? Die in Houten op zichzelf gaat wonen en extra ondersteuning kan gebruiken in de eerste maanden?

Meldt u zich dan aan bij de kwartiermaker van de Sociale Teams Jeugd en Volwassenen (pieternel.boereboom@houten.nl).
Het Sociaal Team zal in overleg met Timon een passend traject samenstellen.

Aanmelden kan tot uiterlijk 30 juni 2015.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail