Menu
11-09-2014

Samen leren in de zorg

zorgpilots16371RvR

Met het oog op veranderingen in de zorg hebben gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zorg- en welzijnsorganisaties gevraagd initiatieven te ontwikkelen voor kwalitatief goede zorg tegen lagere kosten. Dit heeft geleid tot diverse proefprojecten.

Dinsdag 2 september presenteerden tien zorgaanbieders en welzijnsorganisaties uit de regio Nieuwe Waterweg Noord de uitkomsten van zes gezamenlijke zorgpilots. Met als thema ‘Samen leren in de zorg’ gingen vertegenwoordigers van de drie NWN-gemeenten, politiek, zorgaanbieders en burgers aansluitend een verdiepende dialoog aan met elkaar.

Binnen de pilots zijn goede resultaten geboekt. Zo ontstond vanuit de pilot ‘Van individueel naar groep’ een kookgroep met veel sociale contacten en interactie tussen cliënten en vrijwilligers. Binnen de pilot ‘Toeleiding naar zorg’ is een laagdrempelig wijknetwerkteam aan de slag gegaan, terwijl de pilot ‘1 cliëntsysteem-1 casemanager-1 plan’ zich heeft toegelegd op het werken met één registratiesysteem. De pilot ‘Begeleiding op afstand’ heeft geresulteerd in een expertmeeting.

Sinds 2011 werken ASVZ, Careyn, E25, Ipse de Bruggen, Middin, Noorder Management, Pameijer, Philadelphia, StOED en Timon samen in een werkgroep die de pilots uitvoerde. Doel van de pilots was om samen een beweging te maken om de zorg te transformeren, met de burger centraal en in nauwe samenwerking met de gemeente.

De pilots zijn afgerond en de bijeenkomst op 2 september heeft weer nieuwe contacten en frisse ideeën opgeleverd. De betrokken partijen zijn uitgenodigd om de nieuwe zorgvormen in te brengen in de inkoop/aanbesteding voor 2015. Verder blijft uiteraard de motivatie om te leren van elkaar om zo burgers de ondersteuning te bieden die bij hen past.

Bron: asvz.nl
Foto: Ron van Rossum

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail