Menu
04-09-2015

Samen voor passend onderwijs

Samen voor passend onderwijs

Minder jongeren in zware jeugdzorg

In De Ronde Venen komen veel minder middelbare scholieren bij Bureau Jeugdzorg (nu: Samen Veilig) terecht dan voorheen. Dat dankzij een proef met onderwijs-zorgarrangementen waarbij een onderwijszorgmedewerker van Timon aan school verbonden is. Het werkt preventief en bespaart de gemeente geld.

Sneller hulp
Sinds de komst van de onderwijszorgmedewerker blijven leerlingen met problemen veel vaker op school onderwijs volgen. ‘Van de 26 leerlingen die in een jaar tijd door de zorgcoördinator zijn gemeld, zouden er voorheen twintig van school zijn gestuurd. Dat is nu niet gebeurd. Jongeren die in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven, zijn beter af.', aldus wethouder Aldrik Dijkstra (CU/SGP). Leerlingen en ouders krijgen door de inzet van de onderwijszorgmedewerker tevens sneller hulp.

Preventief
Het aantal zorgmeldingen bij het voormalig Bureau Jeugdzorg lag voor De Ronde Venen tussen de dertig en vijftig per jaar. Dijkstra: ‘Het afgelopen jaar kwamen maar drie jongeren via de school bij Samen Veilig terecht. Het experiment werkt dus duidelijk preventief.’ Als laatste wordt ook het schoolmaatschappelijk werk verlicht door het onderwijs-zorgarrangement.

Uit: VNG Magazine, 28-8-2015. Voor het volledige artikel, zie http://www.vngmagazine.nl/archief/18870/veel-minder-jongeren-naar-zwaardere-jeugdzorg

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail