Menu
02-10-2018

Samen zingen voor Timon

Amy (16) heeft een groot hart voor pleegzorg. Haar moeder werd op haar elfde uit huis geplaatst en kwam via verschillende omzwervingen terecht in een pleeggezin. De ouders van Amy vangen sinds drie jaar een pleegkind op.

Amy organiseerde samen met haar Jeugdvereniging een Sing-Inn. De hele avond stond in het teken van pleegzorg en de vraag naar nieuwe pleegouders. Want zegt Amy: 'Het is belangrijk dat kinderen in een gezin opgroeien.' Er werden ervaringsverhalen gedeeld en er werd natuurlijk samen gezongen.

De collecte heeft het mooie bedrag van € 446,50 opgeleverd! Amy en Nick zijn de opbrengst komen brengen en hebben deze formeel overhandigd.

Amy, hartelijk dank voor je mooie initiatief! Wat fijn om te weten dat we zo gesteund worden.

Amy1
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail