Menu
18-06-2020

Samenwerking voor doorlopende zorglijn voor jongeren voor, tijdens en na detentie

Diverse partijen in de regio Rijnmond slaan de handen ineen om ervoor te zorgen dat jongeren die voor, tijdens én na hun verblijf in detentie (specialistische) jeugdhulp nodig hebben, hierover zonder onderbreking of onnodige tussentijdse veranderingen kunnen beschikken. Vrijdag 12 juni ondertekenden de partijen een samenwerkingsovereenkomst voor deze ‘pilot transforensische zorg’.

Met de samenwerking willen de partijen een doorlopende zorglijn realiseren voor jongeren uit de regio Rijnmond die zijn geplaatst op de kortverblijf afdelingen van Rijks Justitiële Jeugd Inrichting (RJJI) De Hartelborgt. De jongere krijgt hierdoor de (specialistische) jeugdhulp die hij nodig heeft, ongeacht of dit voor, tijdens of na een verblijf in RJJI De Hartelborg is. Dit vraagt om flexibele inzetbaarheid van de hulp en krijgt gestalte door bijvoorbeeld ambulante specialistische jeugdhulp tijdens verblijf in RJJI De Hartelborgt te continueren of op te starten en door interventies vanuit RJJI De Hartelborgt na uitstroom voort te zetten.

Ontwikkeling jongere ondersteunen
De bedoeling is dat het perspectief, de behoefte en de zorgvraag van de jongere centraal staat. Het doel is om de kans op voortijdige beëindiging van een behandel- of begeleidingstraject te verkleinen, om de kans op recidive te verkleinen en hiermee de ontwikkeling van de jongere te ondersteunen. Dave*, voor wie tijdens detentie specialistische jeugdhulp is opgestart, zegt hierover: “Een jaar geleden was mijn denkwijze heel anders. Ik wilde toen nergens aan werken. Maar later wel en toen wilde ik alles op een rijtje zetten. Als ik maanden op een wachtlijst had gestaan? Grote kans dat ik dan de fout zou zijn ingegaan.”

Samenwerkende partijen
Partijen die samenwerken in deze pilot zijn de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instelling, Reclassering Nederland, RJJI De Hartelborgt, Forensische jeugdzorgaanbieders met Timon als projectleider, en de betrokken regiogemeenten. Op vrijdag 12 juni ondertekende de partijen de officiële samenwerkingsovereenkomst tijdens een online bijeenkomst. De ondertekenaars waren: Marijke van Genabeek (pedagogisch directeur van de RJJI), Hannie Olij (voorzitter raad van bestuur Timon), Wouter Strijk (wethouder Nissewaard en portefeuillehouder Transformatie Gemeenschappelijke Regeling Rijnmond), Gerrie Brock (gebiedsmanager Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam-Dordrecht), Willemijn de Bont (namens Arina Kruifhof – bestuurder Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond) en Stella Tempelaar (unitmanager Reclassering Nederland).

We gaan er vanuit dat deze bijzondere samenwerking tot mooie resultaten mag leiden!

* Dit is een gefingeerde naam.

ondertekenen 2
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail