Menu
01-02-2017

Timon actief op scholen

De werelden van school en zorg liggen best ver uit elkaar. Vaak is er een gebrek aan kennis en ervaring op scholen om kinderen in probleemsituaties verder te helpen. De gemeente Woerden is daarom een pilot gestart in samenwerking met de scholen: Minkema College Stein, Kalsbeek College Schilderspark en Futura College. Timonmedewerker Jorinda de Rooij is verbonden aan één van de scholen als jeugdhulpwerker. “We voegen ons in de bestaande zorgstructuur van een school. Deze structuur is overal een beetje anders maar wel goed georganiseerd,” vertelt ze. Door jeugdhulpwerkers zoals Jorinda is er nu een goede verbinding tussen school en hulpinstanties.

De jeugdhulpwerker helpt leerlingen met problemen, en is ook voor de scholen waardevol. Ouders en leerlingen kunnen rechtstreeks terecht bij professionals. De informatie die van belang is voor scholen koppelt de jeugdhulpwerker terug. Zo vormen De Rooij en de andere jeugdhulpwerkers een verlengstuk van school richting zorg. De pilot met de participerende scholen is zo goed geslaagd, dat vanaf vandaag nog twee scholen beschikken over een jeugdhulpwerker voor 16 uur per week.

Bron: Woerdense Courant

Samen voor passend onderwijs
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail