Menu
28-10-2014

Timon en SGJ Christelijke Jeugdzorg: bestuurlijke fusie per 1 januari 2015

Timonsgj2

Timon en SGJ Christelijke Jeugdzorg gaan per 1 januari 2015 bestuurlijk fuseren. Timon realiseert per 1 januari 2015 een bestuursstichting die het bestuur zal voeren over de twee werkstichtingen: Timon en SGJ Christelijke Jeugdzorg (SGJ). De wederzijdse Raden van Toezicht en overige organen hebben hun goedkeuring verleend aan deze bestuurlijke fusie. De aanvraag voor de fusietoets is bij de NZa ingediend. In de komende jaren zal het traject voor een juridische fusie worden ingezet. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming (SGJb) zal in de loop van 2015 worden samengevoegd met het Leger des Heils.

Hannie Olij, de huidige bestuurder van Timon, wordt bestuurder van de bestuursstichting en blijft directeur van de werkstichting Timon. Arie Vorstelman zal als directeur bedrijfsondersteuning en financieel directeur voor de beide werkstichtingen vanuit de bestuursstichting werkzaam zijn. Wim van Wijk wordt directeur van de werkstichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Bart Nitrauw, de huidige bestuurder van SGJ en SGJb, blijft bestuurder van Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming en is verantwoordelijk voor samenvoeging met het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering.

Herkenbaar profiel
Na de bestuurlijke fusie blijven de werkstichtingen naar buiten treden met hun eigen naam en huisstijl: Timon en SGJ Christelijke Jeugdzorg. Timon en SGJ kiezen voor een bestuurlijke fusie met behoud van eigen merknamen om elk aansluiting te blijven houden bij bestaande stakeholders en zodoende met hun eigen gewaardeerde profiel de transitie in te gaan.

Timon biedt hulp aan iedere jongere of ouder, ongeacht de levensovertuiging. SGJ richt haar hulpverlening vooral op de christelijke achterban. De hulpverlening van de beide organisaties vindt haar motivatie en inspiratie in de christelijke levensovertuiging.

Meerwaarde fusie en positionering
SGJ en Timon versterken hun marktpositie met de bestuurlijke fusie door een breed portfolio te realiseren met doorlopende zorglijnen voor jongeren van 0-23 jaar en hun gezin. Het zorgaanbod van beide organisaties vult elkaar aan. Timon heeft een uitgebreid palet aan doorlopende zorg voor jongeren van 12-23 jaar, met als onderscheidende kracht: kleinschalige woonvoorzieningen met omwonende vrijwilligers die fungeren als goede buur. SGJ biedt pleegzorg en zelfstandigheidstraining bij steungezinnen voor kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar.

De werkgebieden van SGJ en Timon zijn voor een belangrijk deel complementair waardoor de bestuurlijke fusie leidt tot marktverbreding. Waar mogelijk trekken partijen reeds gezamenlijk op in de aanbestedingsprocedures bij gemeenten.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail