Menu
11-03-2021

Timon in beweging - in de regio

Timon is niet alleen binnen de eigen organisatie in beweging om haar hulpverlening verder te ontwikkelen (zie dit bericht), ook regionaal en samen met andere organisaties werkt Timon mee aan ontwikkeling van jeugdhulpverlening, om die zo optimaal mogelijk af te stemmen op kinderen, jongeren en gezinnen. In regio Rijnmond loopt vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) het transformatieproces ‘Verbetering zorg voor jeugd regio Rijnmond’. Vaak worden transformatietrajecten door individuele organisaties uitgevoerd en komen de resultaten niet breed op de radar. Dat is nu een heel ander verhaal. Er wordt samen opgetrokken in 28 transformatieprojecten. Een projectgroep ondersteunt de projecten, zorgt via KPMG voor monitoring van de bijdrage aan de transformatie en bewaakt het actief informeren van alle spelers in het veld en het delen van de resultaten. Onze bestuurder Hannie Olij, die zich inzet als voorzitter van de overkoepelende projectgroep, vertelt: “Het is uniek hoe binnen deze regio gemeenten, verwijzers, jeugdbescherming en jeugdaanbieders nu samenwerken aan verbetering van het gehele stelsel.” De projectgroep hangt onder de stuurgroep Transformatie van regio Rijnmond. KPMG is gevraagd de bijdrage aan de transformatie van de projecten te monitoren.

Timon neemt actief deel aan drie van deze transformatieprojecten. Voor twee daarvan, die zich beide richten op jongeren en detentie, is Timon projectleider, te weten ‘Doorlopende zorg voor, tijdens en na detentie’ en ‘verbetering overgang van gesloten naar open residentiële hulp’. Daarnaast neemt Timon deel aan de projectgroep ‘Pleegzorg +’. Zo dragen we ook in de regio bij aan de ontwikkeling van jeugdhulpverlening.

AR5A9125 (1)
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail