Menu
04-03-2021

Timon in beweging

Voor kinderen, jongeren en gezinnen wil Timon de best mogelijke begeleiding en behandeling bieden. Ook hiervoor geldt het bekende spreekwoord: Stilstand is achteruitgang. We zijn voortdurend bezig met de ontwikkeling van onze wijze van hulpverlenen, zodat die optimaal blijft aansluiten bij wat nodig is. Vanuit die insteek neemt Timon stapsgewijs al haar zorgconcepten opnieuw onder de loep, onder de noemer ‘van Visie naar Hulp’.

Eerst herformuleren we waar nodig onze pedagogische visie, zodat die (nog beter) aansluit bij wat er in de huidige tijd nodig is. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van bewezen effectieve interventies en werken zelf ook actief mee aan relevant wetenschappelijk onderzoek, zoals het onderzoek van ZonMW rondom het thema ‘geloof, religie en pleegzorg’ en het onderzoek van het Trimbos-instituut naar middelengebruik onder jongeren in de residentiële jeugdzorg. Daarnaast putten we uit de kennis en ervaringen van onze eigen professionals en de wensen en behoeften van onze cliënten en hun ouders.

Na de definiëring van het nieuwe zorgconcept werken we de consequenties uit voor de praktijk van hulpverlenen en rusten we onze hulpverleners en vrijwilligers toe om zich de herijkte werkwijze eigen te maken. Dit hele proces verwoorden we nu in een paar zinnen; in de praktijk is het een intensief traject. Onze stip op de horizon is en blijft de best mogelijke hulp bieden voor kinderen, jongeren en gezinnen. Met het oog daarop zetten we graag die extra stappen!

ingekooimanfotografie-nieuwegein-kelsey-19
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail