Menu
21-12-2021

Uitspraak tarieftoets aanbesteding Wmo

Aanbesteding Wmo Rotterdam: Timon legt tarieftoets bij rechter neer
Timon staat voor kwalitatieve zorg en hulp op maat aan jongeren, (jong)volwassenen en hun gezin en/of netwerk. In de nieuwe aanbestedingstarieven Wmo van de gemeente Rotterdam zien wij onvoldoende ruimte terug voor het bieden van maatwerk, aansluitend bij de complexe hulpvraag en multi- problematiek van veel van de (jong)volwassenen die wij helpen. Daarom is onlangs besloten om na een klachtenprocedure, samen met vijf verschillende Rotterdamse zorgorganisaties de (totstandkoming van de) tarieven voor te leggen aan de rechter. Op 20 december 2021 kwam de rechter tot een uitspraak.

Uitspraak
Wij zijn door de rechter in het gelijk gesteld. De rechter oordeelt dat de verhouding tussen de tarieven en de beoogde kwaliteit van zorgverlening niet reëel is. Dit betekent dat de gemeente de aanbestedingsprocedure voor Wmo in de huidige vorm niet mag voortzetten. De gemeente wordt door de rechter terug verwezen naar de tekentafel om alsnog te komen tot goede, ofwel reële tarieven.

Menselijke maat
We zijn blij met deze uitkomst. Reële tarieven zijn nodig om voldoende tijd en aandacht te kunnen besteden aan kwetsbare Rotterdammers en hun omgeving om de zelfredzaamheid en participatie te bevorderen. We vinden het belangrijk dat cliënten de zorg krijgen die zij nodig hebben. Alleen tijdige en passende zorg geeft perspectief op snel en duurzaam herstel. De zorgorganisaties en de gemeente Rotterdam werken al lange tijd goed samen. We hebben er dan ook vertrouwen in dat de gemeente vanaf 2023 en in de verdere toekomst reële tarieven zal bieden. Zodat onze medewerkers voldoende tijd en aandacht voor kwetsbare Rotterdammers en hun omgeving kunnen behouden.

DSC08711
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail