Menu
01-10-2022

Voor het eerst naar het strand

Vrijwilligerscoach Nieske sprak met Ivo en Juliette, twee inmiddels uitgestroomde omwoners van het PerspectiefHuis in Woerden. Juliette kwam er wonen net voor de coronacrisis uitbrak en toen Ivo, haar vriend, in het weekend van de lockdown bij haar thuis was, raakte ook hij geïnteresseerd in de woonplek van Juliette. Ineens had het PerspectiefHuis er een omwoner bij!

‘Ineens was iedereen natuurlijk veel thuis,’ vertellen Ivo en Juliette. ‘Samen eten ging niet meer, maar we hadden alle tijd voor een praatje tussendoor.’ Beide vertellen ze over die periode. Ik (Nieske) werd geraakt door hun verhalen. Het is zo bijzonder om te zien hoe ze beiden ruimte maakten in hun levens voor de jongeren en hoe het omwonersconcept tot hun recht komt.

Ook de indeling van het huis is in het geval van Ivo en Juliette helpend geweest in het contact met de jongeren. De woonkamer van Ivo en Juliette, ook wel de werkkamer in coronatijd, grenst meteen aan de voorkant van het PPH, dus er werd veel gezwaaid bij het naar binnen gaan of als er nog even een sigaretje werd gerookt voor de ingang. Kleine momentjes, maar vaak het begin van mooie contacten. Ook voor de buurt is het omwonersconcept van toegevoegde waarde: vaak zit er op de panden al een zorgbestemming en voor de buren is het best spannend wie er in het pand komt. Omwoners kunnen in dat contact veel betekenen, gaven Juliette en Ivo ook aan.

‘We genoten van het contact en het vertrouwen dat we langzaam kregen van de jongeren. Het is bijzonder dat je een stukje van hun verhaal mag horen. We hebben geleerd gastvrij te zijn op een flexibele manier, waar nodig zetten we ons eigen schema aan de kant. We werden steeds makkelijker in het leggen van contact.’ Ivo werd door een van de jongeren geholpen bij het maken van een nieuwe website, er werden samen vliegtuigen gespot (wat een van de jongeren leuk vond en wij achteraf ook) op zondag en ook het team plofte af en toe voor een biertje op de bank na een lange dienst.

In het bijzonder werd ik geraakt door het verhaal over het strand. Op een gewone zaterdagmiddag vroegen Ivo en Juliette: ‘Vanmiddag gaan we naar het strand, wie gaat er mee?’. Een van de jongeren sloot aan en vertrouwde hen daar toe dat ze nog nooit op het strand was geweest. Beide beschrijven ze het omwonersconcept als een ware aanvulling op hun eigen leven.

Waar de jongeren veel ‘moeten’ in hun eigen leven en ook met de begeleiders aan de slag gaan richting een zelfstandig leven, hoefden ze bij Ivo en Julliette niets en konden ze gewoon zichzelf zijn. ‘Ook voor mijn werk in de politiek was het ontzettend waardevol om op deze manier een kijkje te nemen in de jeugdzorg.’ geeft Ivo aan.

Inmiddels zijn de twee getrouwd en ook op de bruiloft ontbraken de bewoners van het PerspectiefHuis niet. Door middel van een stukje hebben de jongeren en begeleiders aan alle bruiloftsgasten laten weten hoe ze hen hebben leren kennen. Ivo en Juliette gaan verder als getrouwd stel in Lemmer: daar zullen ze ongetwijfeld in hun eigen buurt ook weer tot zegen zijn.

* De naam en foto in dit verhaal is gefingeerd.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail