Menu
22-09-2015

Wethouder Duindam opent nieuw project Begeleid Wonen Timon

2014-04-28_TIM-RDV_8619

Donderdag 24 september opent de heer Duindam, wethouder Jeugd, Financiën en Onderwijs van de gemeente Woerden, twee locaties voor Begeleid Wonen voor jongeren met meervoudige problemen van 17 jaar en ouder.

Om de zogenaamde ontschotting van zorg bij de leeftijd van 18 jaar te symboliseren zal de wethouder een schot laten vallen, waarna een filmpje van het project wordt getoond. Met deze vorm van Begeleid Wonen wordt een antwoord gegeven op de groeiende vraag in Woerden naar hulp van jongeren die niet langer thuis kunnen wonen. Timon, een instelling voor jeugd- en jongvolwassenenzorg en De Meerpaal werken vanaf begin 2015 samen in dit project.

Ontschotting bij de leeftijdsovergang 18-/18+
Organisatorische en financiële ontschotting kunnen bijdragen aan het verbeteren van ondersteuning op maat van kwetsbare burgers en gezinnen. Bij Timon stopt de zorg niet zodra jongeren een bepaalde leeftijd (hier: 18 jaar) hebben bereikt. Het streven is de jongeren te begeleiden totdat zij zelfstandig verder kunnen. Met deze doorlopende zorglijn voorkomt Timon een ‘ inhoudelijke breuk’ in de behandeling. Op dit moment is er in het nieuwe zorgstelsel nog wel sprake van een ‘financiële breuk’ bij de leeftijd van 18 jaar: jongeren gaan over van de jeugdwet naar de WMO en moeten een nieuwe indicatie aanvragen bij een ander loket van hun gemeente.

Pilot i-pgb Gemeente Woerden
De gemeente Woerden maakt zich er hard voor om ook dit financieel schot op te heffen. De gemeente heeft toestemming gekregen van staatssecretaris van Rijn voor een pilot met een integraal pgb en loopt daarmee voorop in het onderzoek naar mogelijkheden om zorg financieel te ontschotten. Het integraal pgb budget is vraaggericht en wordt verleend onafhankelijk van het levensdomein waarin de vraag speelt (thuis, school, werk, gezondheid, et cetera). In de ideale situatie voegt het integrale pgb alle huidige financieringsvormen samen tot één budget, zonder schotten voor de besteding en dubbelingen bij het aanvragen en verantwoorden.

Over Timon
Timon biedt jongeren zorg dichtbij. Ze ontvangen ambulante begeleiding op weg naar zelfstandig wonen en participatie in de samenleving. Omwonende vrijwilligers leven als goede buur ‘het gewone leven’ voor. Op de twee verschillende locaties van De Meerpaal in het centrum van Woerden wordt op deze manier zorg gegeven aan een zestal jongvolwassenen.

Timon richt zich al ruim 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Jongeren worden ondersteund bij problemen met opgroeien op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. Ouders ontvangen hulp bij opvoedproblemen. Met gerichte programma’s, van ambulante begeleiding, training en coaching tot specialistische behandeling. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in de zorgvisie van Timon.

Over De Meerpaal
De Meerpaal biedt sinds 1981 begeleiding, ondersteuning en onderdak aan mensen die dakloos zijn. Ongeacht ras, huidskleur of godsdienst helpen ze mensen uit deze doelgroep hun weg terug te vinden naar een veilig plekje in de maatschappij.

Tijd en locatie:
Donderdag 24 september 2015 | 16.00 – 18.00 uur
Adres: Concordia Zalen, Kerkplein 7, Woerden

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail