Menu
13-04-2015

Wethouders De Ronde Venen en Wijdemeren op werkbezoek bij Timon

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de Jeugdhulp. In het kader van deze verandering bezochten vertegenwoordigers van de gemeenten Ronde Venen en Wijdemeren ter kennismaking diverse gecontracteerde jeugdhulp-organisaties in de regio.

Op donderdag 9 april 2015 werd een bezoek gebracht aan Timon Woongroep in Utrecht Leidsche Rijn door:
· wethouder Dijkstra, o.a. portefeuille Jeugd en Gezin, gemeente De Ronde Venen
· fractievoorzitter ChristenUnie/SGP de heer Stam, gemeente De Ronde Venen; en
· wethouder Van Henten-Meijer, o.a. portefeuille Wmo en Jeugd van gemeente Wijdemeren)

Ervaringen delen
Een jongere en begeleider deelden hun ervaringen met de wethouders en fractievoorzitter. Peter van de Kamp, behandelcoördinator, gaf een presentatie over de crisishulp van Timon. Ook was er een rondleiding door de Woongroep.

Pilot Onderwijs-Zorg
Tot slot kwamen de resultaten van de pilot ‘Onderwijs zorg’ aan de orde. Deze pilot is eind 2013 gestart op Het VeenLanden College in Mijdrecht. Timon heeft nauw samengewerkt met Het VeenLanden College. Op deze manier konden problemen bij leerlingen in een vroegtijdig stadium worden aangepakt. De resultaten uit het evaluatieonderzoek tonen aan dat de samenwerking tussen school en jeugdhulp succesvol is. De pilot is inmiddels afgerond en het project wordt structureel voortgezet. Lees verder

We kijken terug op een inspirerend bezoek van de wethouders en fractievoorzitter aan Timon. Met elkaar zetten we ons in voor passende begeleiding aan kwetsbare jongeren en gezinnen.

DSC08530
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail