Menu

Betrokkenheid bij ons werk

Liefdevolle aandacht, een warm onthaal aan tafel, een gezellig ingerichte huiskamer: dat is mogelijk door vrijwilligers, pleegouders en bijdragen van kerken en christenen. Door de samenwerking met u als trouwe achterban kunnen we voor jongeren een stap extra zetten. Het geloof in Christus verbindt ons: samen kunnen we gemeenschappen bouwen waar jongeren hoop en herstel vinden.

Kerkelijke betrokkenheid, in de hulp aan jongeren kunnen we niet zonder! Graag versterken we het contact met u door wederzijdse ontmoeting. Hoe? U kunt:

Meer weten

Voor vragen kunt u contact opnemen met Timon Centraal Bureau tel. 030-694 00 70.
Wilt u betrokken raken als donateur, een sponsoractiviteit of informatieavond organiseren? Vraag dan naar de afdeling Communicatie. Als u belangstelling heeft om vrijwilliger of pleegouder te worden, vraag dan naar de desbetreffende afdeling.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail