Menu

Kinderen en scheiding

Kinderen, tieners en echtscheiding

Met de trainingen 'Jij en scheiding' (!JES) en 'Tieners en scheiding' (TES) steunen we kinderen en hun ouders om de nieuwe situatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Het doel van de training is dat kinderen en tieners hun gevoelens (h)erkennen en hanteren. Ze krijgen handreikingen om het contact met beide ouders zo goed mogelijk te laten verlopen.

TES en !JES kunnen een waardevolle bijdrage leveren bij het verwerken van de scheiding. Kinderen leren er op een gezonde manier mee om te gaan.

Ouders beschikken na het volgen van de parallel-bijeenkomsten over handvatten om met het oog op het welzijn van de kinderen zo goed mogelijk met elkaar samen te werken.

Nodig ons uit

Nodig ons uit in uw kerk, school of Centrum voor Jeugd en Gezin. We verzorgen cursussen, trainingen of workshops op locaties die u voor ogen hebt. Ook ontwikkelen we trainingen op maat. We gaan graag met u in gesprek wat uw wensen zijn.

Meer weten?

Mail ons via toerusting@timon.nl of bel 030-694 00 70 en vraag naar Maria Vermeulen.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22