Menu

Gedragswetenschapper (i.c.m. intakecoördinator)

Solliciteer nu!

Voor de regio Veluwe/ Flevoland / IJsselland zijn we voor 16 tot 24 uur per week op zoek naar een Gedragswetenschapper (i.c.m. intakecoördinator) gericht op jongvolwassenen.

Wie zijn wij?

Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in onze zorgvisie. We richten ons al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen en brengen ze dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Onze motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon.

Wat ga je doen?

De Gedragswetenschapper treedt adviserend en coachend op richting (ambulant) begeleiders. De werkzaamheden kenmerken zich door inhoudelijke verantwoordelijkheid vanuit zelfstandig en professioneel handelen. Het nemen van kernbeslissingen en het opstellen van plannen van aanpak gebeurd te allen tijde in overleg met betrokkenen, waarbij de Gedragswetenschapper vanuit zijn/ haar expertise aanwezig is en adviserend en ondersteunend optreedt. De (ambulant) begeleiders zijn leidend in het proces en bepalen welke expertise nodig is om een bepaalde casus in het overleg met betrokkenen te behandelen. Daarnaast is de Gedragswetenschapper verantwoordelijk voor deskundigheidsbevordering en het leveren van een bijdrage aan methodiek – en beleidsontwikkeling.

Nadere aanduiding van de doelbeschrijving van de functie:

Ondersteuning en advies bieden

 • Levert vanuit het eigen expertisegebied een bijdrage aan het op- en bijstellen van het plan van aanpak en/of adviseert met betrekking tot het plan van aanpak en bij het nemen van kernbeslissingen.
 • Beoordeelt de noodzaak tot het verrichten van (specialistisch) onderzoek bij jongeren, interpreteert de uitkomsten van dit onderzoek en adviseert de belanghebbenden naar aanleiding van de uitkomsten.
 • Adviseert (on)gevraagd (ambulant) begeleiders, andere disciplines en leidinggevenden en coacht en begeleidt hen.
 • Draagt zorg voor het evalueren van de effectiviteit van de geboden hulp.

Bijdrage leveren aan beleid- en methodiekontwikkeling

 • Signaleert en analyseert voor de organisatie relevante trends en ontwikkelingen binnen het eigen expertisegebied.
 • Vertaalt deze ontwikkelingen naar innovaties en doelstellingen ten behoeve van het inhoudelijk beleid en methodieken legt deze voor aan de leidinggevende.
 • Signaleert knelpunten bij de implementatie en uitvoering van het inhoudelijke beleid op het eigen expertisegebied en methodieken binnen de organisatie onderneemt hierop passend actie.

Professionele ontwikkeling waarborgen en realiseren

 • Houdt de eigen expertise op peil door het volgen van ontwikkelingen op het expertisegebied.
 • Werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van passend zorgaanbod en methodieken.
 • Participeert op verzoek in relevante lokale, regionale en landelijke overleggen ten behoeve van de inhoudelijke ontwikkeling.
 • Bouwt een voor de functie relevant in- en extern netwerk op en onderhoudt dit netwerk.
 • Verzorgt intern en extern voorlichting, kennisoverdracht (bijvoorbeeld door het bespreken van casuïstiek) en training op het eigen expertisegebied.

Wat neem je mee?

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Kennis van (erkende) therapeutische (crisis)interventies en behandelmethoden
 • Kennis van gedragsproblemen en –stoornissen
 • Kennis van het jeugdzorgsysteem
 • Ervaring in het verrichten van psychodiagnostiek

Je hebt een levende relatie met Jezus Christus en wilt dat dit zichtbaar is in je dagelijks leven. Je bent onderdeel van een christelijke / kerkelijke gemeenschap.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Timon biedt een prettige werksfeer in een betekenisvolle organisatie en een klein en prettig team om in te werken
 • De CAO Jeugdzorg is van toepassing. De arbeidsvoorwaarden zijn aantrekkelijk, zoals (op fulltime basis) 200 uur vakantie per jaar en een eindejaarsuitkering van 8,3%
 • Salariëring is mede afhankelijk van opleiding en werkervaring in schaal 11 (minimaal € 3.054,42 en maximaal € 4.615,63 bruto per maand bij 36 uur per week)

Overige informatie

Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht.

Heb je interesse?

Wil je solliciteren? Deze functie is een combinatie met de functie Intakecoördinator. Bij Timon werken we met een online sollicitatieformulier. Hier kun je een motivatiebrief en cv uploaden. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Angelique Dam, telefonisch: 06 17044852 of per email: a.dam@timon.nl

Solliciteer nu!
Terug naar overzicht
Gedragswetenschapper (i.c.m. intakecoördinator)
Plaats: Lelystad Uren: 16-24 Sluitingsdatum: 26 februari 2018
Deel deze vacature
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22