Menu

Gedragswetenschapper

Solliciteer nu!

Wat ga je doen?

Als Gedragswetenschapper ben je adviserend en coachend richting hulpverleners / begeleiders. De werkzaamheden kenmerken zich door inhoudelijke verantwoordelijkheid vanuit zelfstandig en professioneel handelen. Het nemen van kernbeslissingen en het opstellen van plannen van aanpak gebeurt in overleg met betrokkenen, waarbij vanuit jouw expertise aanwezig bent en adviserend en ondersteunend optreedt. De hulpverleners / begeleiders zijn leidend in het proces en bepalen welke expertise nodig is om een bepaalde casus in het overleg met betrokkenen te behandelen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor deskundigheidsbevordering en het leveren van een bijdrage aan methodiek – en beleidsontwikkeling.

Ondersteuning en advies bieden

 • Levert vanuit het eigen expertisegebied een bijdrage aan het op- en bijstellen van het plan van aanpak en/of adviseert met betrekking tot het plan van aanpak en bij het nemen van kernbeslissingen.
 • Beoordeelt de noodzaak tot het verrichten van (specialistisch) onderzoek bij kinderen/jongeren, interpreteert de uitkomsten van dit onderzoek en adviseert de belanghebbenden naar aanleiding van de uitkomsten.
 • Adviseert (on)gevraagd Jeugdzorgwerkers, andere disciplines en leidinggevenden en coacht en begeleidt hen.
 • Draagt zorg voor het evalueren van de effectiviteit van de geboden hulp.
 • Bijdrage leveren aan beleid- en methodiekontwikkeling

 • Signaleert en analyseert voor de organisatie relevante trends en ontwikkelingen binnen het eigen expertisegebied.
 • Vertaalt deze ontwikkelingen naar innovaties en doelstellingen ten behoeve van het inhoudelijk beleid en methodieken legt deze voor aan de leidinggevende.
 • Signaleert knelpunten bij de implementatie en uitvoering van het inhoudelijke beleid op het eigen expertisegebied en methodieken binnen de organisatie onderneemt hierop passend actie.
 • Professionele ontwikkeling waarborgen en realiseren

 • Houdt de eigen expertise op peil door het volgen van ontwikkelingen op het expertisegebied.
 • Werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van passend zorgaanbod en methodieken.
 • Participeert op verzoek in relevante lokale, regionale en landelijke overleggen ten behoeve van de inhoudelijke ontwikkeling.
 • Bouwt een voor de functie relevant in- en extern netwerk op en onderhoudt dit netwerk.
 • Verzorgt intern en extern voorlichting, kennisoverdracht (bijvoorbeeld door het bespreken van casuïstiek) en training op het eigen expertisegebied.
 • Wat neem je mee?

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Kennis van (erkende) therapeutische (crisis)interventies en behandelmethoden.
 • Kennis van gedragsproblemen en –stoornissen.
 • Kennis van het jeugdzorgsysteem.
 • Ervaring in het verrichten van psychodiagnostiek.
 • Je hebt een levende relatie met Jezus Christus en wilt dat dit zichtbaar is in je dagelijks leven. Je bent onderdeel van een christelijke / kerkelijke gemeenschap.

  Wat krijg je van ons?

 • Een uitdagende baan, in een gedreven team.
 • Salaris volgens de cao Jeugdzorg in schaal 11: € 3.054,42 – € 4.615,63 bruto per maand (op basis van 36 uur).
 • Vakantietoeslag van 8% en eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Een pensioenregeling via PFZW en korting op verzekeringen.
 • Opleidingsmogelijkheden.
 • Daarnaast ontvang je van ons:

 • 200 verlofuren bij fulltime (36 uur) dienstverband.
 • enthousiaste en gedreven organisatie.
 • Wie zijn wij?

  We richten ons al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in onze zorgvisie. Timon werkt van Noord Nederland tot Zeeland, maar met name in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Timon AMV verzorgt opvang van alleenstaande, minderjarige vluchtelingen met kleine woonvormen in o.a. de provincie Utrecht, Zwolle, Apeldoorn, Ede, de regio Rotterdam en de omgeving van Gouda.

  Gedreven door overtuiging

  De motivatie en inspiratie van medewerkers van Timon is de christelijke levensovertuiging. Daarbij kan iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep doen op Timon. Hierbij hebben we aandacht voor hun diversiteit.

  Heb je interesse?

  Voor meer informatie over de functie kun je op contact opnemen met Warner Admiraal, gebiedsmanager, tel. 06-39003539.

  Solliciteer nu!
  Terug naar overzicht
  Gedragswetenschapper
  Plaats: Dordrecht / Rijnmond Uren: 20-24 Sluitingsdatum: 30 maart 2018
  Deel deze vacature
  Timon Centraal Bureau
  Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
  Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
  3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22